ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٩٥: عشقم دلیل شد بسوی دوست راه دیدم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
عشقم دلیل شـد بـسـوی دوسـت راه دیدماز خـویـشـتـن بـدر شـدم آن بــارگـاه دیـدم
عـلـمـی و عــالـمـی را کآوازه مـی شــنـودمنـاخـوانده درس گـفـتـم و نـارفـتـه راه دیدم
دنـیـا بــدیـد طـبـع چـو خـر در رمـیـد و گـفـتـاایـنـجــا کــنـم درنـگ کـه آب و گـیـاه دیـدم
عـالـم بـسـاط بـازی شـطـرنـج امـتـحـانسـتمن رخ بـدین طـرف نکـنم زآنکه شـاه دیدم
چـون روی جـانم از طـرف خـود بـکشـت او رازآن پـس بـهر طـرف کـه بـکـردم نگـاه دیدم
امــروز بــر ســریـر ســعــادت رســیــد پــایـمکـز تـاج وصـل او سـر خـود (را) کـلـاه دیدم
ای خورده نان خشک امل روزه گیر و بنشینمن عید می کنم پس ازین زآنکه ماه دیدم
دیـدم گــنـاه غــفــلـت خــود را عــذاب دوریاکـنـون بـهـشـتـیـم کـه جـزای گـنـاه دیـدم
در بـوتـه مجـاهده گشـتـم چـو سـیم صـافیاکنون زغش خـویش بـرستـم که کاه دیدم
خوش خوش دلم بـر انفس و آفاق مطلع شداکنون رسم بـخدمت شه چون سپـاه دیدم
چـون یوسـفـم عـزیز و مکـرم بـمصـر وصـلشاکـنون بـتـخـت ملک رسـیدم که چـاه دیدم
آن جــام وصـل وآن رخ زیـبــا کـه بــود امـیـدمبـی امـتـنـاع خـوردم و بـی اشـتـبـاه دیـدم
دولــت بــصــدر صــفــه الــاالــهـم رســانــیـداز بــس کــه آســتــان و در لــا الــه دیــدمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.