ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣١٢: ای لب لعل ترا بنده بجان شیرینی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 12:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای لـب لـعــل تــرا بــنـده بــجــان شــیـریـنـیلب نگویم که شـکر نیسـت بـدان شیرینی
نـام لـعـل لـب جـان بــخـش تــو انـدر سـخـنـمهـمـچـنـانـسـت کـه درآب روان شـیـریـنـی
لـــب نـــانـــی کـــه بآب دهــنـــت گـــردد تـــرشـهـد دریوزه کـنـد زآن لـب نـان شـیرینـی
بـوسـه یـی داد لـبـت،قـصـد دگـر کـردم،گـفـتکـین یکی بـس بـود از بـهر دهان شـیرینی
زآن بـوصـف تـو زبـانـم چـو لـبـت شـیـرین شـدکـه بـلـیسـیدم از آن لـب بـزبـان شـیرینـی
زآن لب ای دوست بصد جان ندهی یک بوسهشـکـر ارزان کـن و مفـروش گران شـیرینی
چـون لـبــت بـر شـکـر و قـنـد بـخـنـدد گـویـنـدبس کن از خنده که بگرفت جهان شیرینی
خوش درآمیختـه ای بـا همگان،واین سهلستکـه خـوش آمـیز بـود بـا همـگـان شـیرینـی
تـلـخـی عـیشـم ازینسـت و نمـی یارم گـفـتکـه تـو بـا مـن تـرش و بـاد گـران شـیرینـی
بـنـده در وصـف تـو بـسـیـار سـخـنـهـا گـفـتـیاگــر از آب نــرفــتــی بــزبــان شــیــریـنــی
ســـخـــن هــر کـــس امــروز نــشـــانــی داردزاده طـبـع مـرا هـسـت نـشـان شـیـریـنـی
شــعــر مــن کــهــنــه نــگــردد بـــمــرور ایــامکــه تــغــیـر نـپــذیـرد بــزمــان شــیـریـنـی
بـعـد ازین هـر کـه چـو مـن خـوان سـخـن آرایدگو ازین شـعر بـنه بـر سـر خـوان شـیرینی
سـیف فـرغـانی از آن خـسـرو مـلـک سـخـنیبـا چـنین طـبـع کـه فـرهاد چـنان شـیرینیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.