ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٠٠: بداد باز مراصحبت نگاری دست

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 12:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
بــداد بــاز مــراصــحــبــت نـگــاری دســتوگرچـه داشتـه بـودم زعشق بـاری دست
چــنـیـن نـگــار کــه امـروز دســت داد مـرانـمـی دهـد دگـران را بــروزگــاری دســت
مــیـســرم شــد نــاگــاه صــحــبــت یـاریکـه وصـل او ندهد جـز بـانـتـظـاری دسـت
اگـر بــپــای رقـیـبــش سـری نـهـم شـایـدکـه می زنم زبـرای گـلـی بـخـاری دسـت
چـو پـای در ره مـهرش نهاد جـان زآن پـسنـرفـت بـیش دلـم را بـهـیـچ کـاری دسـت
مـرا گـرفـت گـریـبــان و بــرد پــای از جـایازآسـتـین مـدد پـنجـه یی بـرآر ای دسـت
ایـا چــو لـعــل نـگـیـن نـام دار در خــوبــیچو خاتم ار دهدم چون تو نامداری دست،
بــصــد نـگـار مـنـقـش بــخــلـق بــنـمـایـمدرخــت وار مــزیـن بــهـر بــهــاری دســت
درین مصاف ازو دل برد نه جان ای دوستچـو بـرپـیـاده بـیابـد چـوتـو سـواری دسـت
چــو درکـمـنـد تــو بــی اخــتــیـار افــتــادمزدامــن تــو نــدارم بـــاخــتــیــاری دســت
تو خاک پـای خود ای دوست درکف من نهاگــر بــنــزد تــو دارم فــقــیــرواری دســت
غـریب شـهـر تـوام از خـودم مـکـن نـومـیدکنون که در تـو زدم چـون امیدواری دسـت
بـود کـه جـان بــبـرم از مـیـان بــحـر فـراقاگـر شـبـی بـزنـم بـاتـو در کـنـاری دسـت
مـگـیـر خـانـه درین کـوی سـیف فـرغـانـیاگــر تــرا نــدهـد دلــبــری و یـاری دســت
بـرو بـرو کـه بــجـز اسـتـخـوان دریـن بــازارنمی دهد سـگ قصاب را شـکاری دسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.