ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٤٧: ای پسر گر عاشقی دعوی ما ومن مکن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای پــســر گـر عـاشــقـی دعـوی مـا ومـن مـکـناز صـفـا تـن را چـو جـان گـردان وجـان را تـن مـکـن
بـامدادان گر نبـینی روی چـون خـورشـید دوسـتروز را شـب دان وچــشـم خـود بــدو روشـن مـکـن
چون نمی سوزی چو شمع اندر شب سودای یارگــر چـــراغــت روز بـــاشـــد انــدرو روغــن مــکــن
انـدریـن مـعـدن کـه مـردان آسـتـیـن پــر زر کـنـنـدخـویشـتـن را همچـو طـفـلـان خـاک در دامن مکـن
چـون نـرفـتـی راه بـر خـود رنـگ درویشـی مـبـنـدچـون شـکاری نیسـت سـگ را طوق در گردن مکن
نـفـس روبـاهسـت، اگـر تـو سـگ نـیی بـا آدمـیگـر گـســاری بــهـر ایـن روبــاه شــیـرافـگـن مـکـن
عــقـل نـیـکـوخــواه داری نـفـس را فــرمـان مـبــرچـون بـلـشـکـر اسـتـواری صـلـح بـا دشـمن مـکـن
سـر بـسـر مـلـک سـلـیـمـان زآدمـی پـر دیو شـدچــون پــری دارسـت خــانـه انـدرو مـسـکـن مـکـن
چـون کـسـی دنـیا خـوهد بـا او حـدیث دین مـگـوهرکـه سـر گـین سـوزد اندر مـجـمرش لـادن مکـن
ســیـف فـرغـانـی بــرو هـمـت زدنـیـا بــر گـســلاز پـــی عـــنــقـــای مــغـــرب دانــه از ارزن مــکــن
بــهــر یــار ار شــعــر گــویـی نــام غــیـر او مــبــربهر چشم ار سرمه یی سایی خاک در هاون مکنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.