ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٥١: دوش در مجلس ما بود زروی دلبر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 12:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
دوش در مــجــلــس مــا بــود زروی دلــبـــرطـبـقی پـر زگل وپـسـتـه وبـادام وشـکر
ذکــر آن پــســتــه وبــادام مــکــرر نــکــنــمشـکرش قوت روان بـود وگلش حـظ نظر
عـقـل در سـایه حـیرت شـده زآن رو ودهانکـه زخـورشـید فـزونسـت وز ذره کـمتـر
خـط ریحـانـی بـر چـهـره مـشـکـین خـالـشهمچـو بـر بـرگ سـمن بـود غـبـار عـنبـر
وصـف آن حـسـن درازسـت ومن کوتـه بـینبــمـعـانـی نـرسـیـدم زتــمـاشـای صـور
پـیش رخـسار چـو خورشید وی آن مرکز نورکـمـتــر از نـقـطـه بــود دایـره روی قـمـر
هـسـت آن مـیوه دل نـوبـر بـسـتـان جـمـالوندرو جـمع شده حـسن گل ولطف زهر
خـوبــی از صـورت او بــود چـوپــر از طـاوسحسن از صورت او خوب چو طاوس از پر
از پـی حـسـن بـهین هـمـه اجـزا شـد رویوز پـی روی رئیس همه اعضـا شـدسـر
هردم از آتش حسرت لب عشاقش خشکدایـم از آب لـطـافـت گـل رخـسـارش تـر
او تـوانگـر بـجـمالسـت وشـده خـوار و عـزیزمـا بـر او چـو گـدا او بـر مـا هـمـچـون زر
اوســت پــیـدا وســرافــراز مــیـان خــوبــانهمچـو در قلب سپـهدار وعلم در لشکر
ســـــر انــــصــــاف بـــــزیــــر قــــدم او آوردسـرو اگر داشـت قـد از قـامت او بـالاتـر
بــر جــگــر تــیـغ زنـد غــمـزه تــیـر انـدازشدل چـون آهـنـش از رحـم نـدارد جــوهـر
سـیـف فـرغـانـی دلـبــر بـلـطـافـت آبـسـتنه چـنان آب کـه از وی بـتـوان کـرد گـذرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.