ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٧٠: ای دل وجانم شده سلطان عشقت را سریر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای دل وجـانم شـده سـلطـان عشـقت را سـریراز چـنان سـلـطـان بـود این ممـلـکـت را ناگـزیر
در سـرم سـودای تــو چـون آفـتــابــی بــر فـلـکدر دلـم انـدوه تـو چـون پـادشـاهـی بـر سـریـر
چـون تـوانـگـر سـیـر بــاشـد بـر سـر کـویـت گـداوز دو کــون آزاد گــردد در کــمــنــد تــو اســیـر
بــرســر کــویـت زعــشــق روی تــو در پــای تــوگر کسی را همچو من افتاده بینی دست گیر
کـدیـه انـدر کـوی تــو مـن بــی نـوا را کـی رسـدزآنکـه افـریدون سـزد چـون تـو تـوانگـر را فـقـیر
مـی نهنـدش بـر طـبـق بـا سـیب وبـا نـارنـج اگـرآبـی پـشـمـین قـبـا را نـیسـت پـیـراهـن حـریر
خـلعـت عـشـقت بـمن اولی که مردم چـون پـیازده قـبـا دارنـد ومـن یک پـیـرهـن دارم چـوسـیر
تـرک سـیـم وزر کـنـم تـا مـشـتـغـل بـاشـم بـتـوتـحفه جـان وسر کنم گر عشق نشمارد حقیر
مــن نــمــیــرم تـــا ابـــد زیــرا زشـــادی وطـــربجـان نـو یـابـد تـنـم هـر گـه مـرا گـویی بـمـیـر
مـشــک وعـنـبــر گـو مـعـطـر کـن دمـاغ دیـگـرانزآنکـه بـی زلفـت مشـامم رنجـه میدارد عـبـیر
ســایـه هـمــت نـیـفــتــد بــر زمــیـن وآســمــانهر کـرا طـالع شـود خـورشـید مهرت در ضـمیر
در هـوای تـوچـو شـهـدم نـوش جـان پــرور شـودنیش پـیکان فـعـل زنبـوری که پـر دارد چـو تـیر
نـزد آن کـش آتــش عـشــقـســت در کـانـون دلآب حـیوانـسـت بـی قـیمـت چـو یخ در زمـهریر
وصـف مـاه روی تــو هـرگـز نـگـویـد هـمـچــو مـنانـوری گــر آفــتــاب وگـر فــلـک بــاشــد اثــیـر
سیف فرغانی چو سعدی شاید ار گوید بدوست(فـتـنـه ام بـر زلـف وبـالـای تـو ای بـدر مـنـیـر)پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.