ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٧٢: دل زمن برد آنکه جان را نزد او مقدارنیست

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
دل زمـن بـرد آنکـه جـان را نزد او مـقـدارنیسـتیـک جــهـان عـشـاق را دل بــرده ودلـدار نـیـسـت
هرکه تـرک جـان کـند آسـان بـدسـت آرد دلشگـر بـدسـت آیـد دل او تـرک جـان دشـوار نـیسـت
در بــلـای عـشـق او بــی اخــتــیـار افـتــاده امگـرچـه این مـذهب ندارم کآدمـی مـخـتـار نیسـت
گــفــتــم انــدر کــنــج عــزلــت رو بــدیـوار آورمچـون کـنـم در شـهر مـا یک خـانـه را دیوار نیسـت
دوســت ازمـا بــی نـیـاز و وصــل مـارا نـاگــزیـرعشـق بـا جـان همنشـین وصبـر بـا دل یارنیسـت
گـرچـو سـگ ازکـوی او نانی خـوری اندک مدانور سـگـان کـوی اورا جـان دهـی بـسـیـار نـیسـت
حـضـرت او منزل اصـحـاب کهفسـت ای عـجـبکـانـدر آن حـضـرت سـگـان را بـارومـارا بـار نیسـت
ای زتـو روزم سـیه، شـبـها که مردم خـفتـه اندجـز سگ ومن هیچ کس در کوی تـو بـیدار نیسـت
بـار عشقت می کشم خوش زآنکه مر فرهاد راکـوه کـنـدن بـر امـیـد وصـل شـیـریـن بـار نـیـسـت
گـر سـرت در پــا نـهـم ور تــیـغ بــر فـرقـم زنـیاز مـنـت خـوشـنـودی ای جـان وزتـوام آزار نیسـت
ور نـگـارسـتـان شـود پـشـت زمـین از روی گـلبــلــبــل جــان مـرا جــز روی تــو گــلـزار نـیـســت
راسـت گـفـتـی آزمودم بـا تـو گـشـتـم مـتـفـق(ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست)
سیف فرغانی چومن گر حاجتی داری بدوستدوسـت خـود ناگفتـه داند، حـاجـت گفتـار نیسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.