ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٧٦: ای سعادت مددی کن که بدان یار رسم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 12:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای ســعـادت مـددی کـن کـه بــدان یـار رســملطـف کـن تـا من دل داده بـدلدار رسـم
او زمــن بــنــده بــایــن دیــده خــون بــار رســدمن ازآن دوسـت بـیاقوت شکربـار رسم
عـنـدلـیـبــم ز چــمـن دور زبــانـم بــسـتــسـتآن زمان در سـخـن آیم که بـگلزار رسم
تا بدان دوست رسم بگذرم از هر چه جزاوستبـزنم بـر سـپـه آنـگـه بـسـپـهدار رسـم
نـخـوهـم مـلـک دو عـالـم چـو بــبــیـنـم رویـشجــنـتــم یـاد نـیـایـد چــو بــدیـدار رسـم
کـس بــدان یـار بــرفـتــن نـتــوانـســت رســیـدبــرســانــیـدن آن یــار بــدان یـار رســم
گرچـه نارفتـه بـدان دوسـت نخـواهی پـیوسـتتـا نگویی که بـدان دوست بـرفتار رسم
دوســت پــیـغـام فـرســتــاد کـه در فـرقـت مـنصبـر کن گرچه بـسالی بـتو یکبـار رسم
گـفـتـمش کـی بـود آن بـار؟ معـین کـن!گـفـت:من گلم وقـت بـهاران بـسـر خـار رسـم
نـعــمـت عــشــق مـرا کــز دگـران کــردم مـنـعگرکنی شکر چو مردان بتو بسیار رسم
تـوچـو بــیـمـاری و، چـون صـحـت راحـت افـزایرنـج زایل کـنم آنـگـه کـه بـبـیمـار رسـم
از در بــاغ خـودم مـیـوه ده ای دوسـت کـه مـننه چـنان دسـت درازم کـه بـدیوار رسـم
از درت گـــرچـــه گـــدایـــان بــــدرم واگـــردنـــدچـه شـود گـر من درویش بـدینار رسـم
مـن بــرنـگـیـن ســخــنـان ازتــو نـیـابــم بــویـیور چـه در گفـتـن طـامات بـعـطـار رسـم
ســیـف فــرغــانـی در کــار تــویـی مــانـع مــنپـایم از دسـت بـهل تـا بـسـر کار رسـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.