ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥١١: دلم روی چون تو نگارین خوهد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 13:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
دلــم روی چــون تــو نــگــاریـن خــوهــدچـو بـلبـل کـه گلهای رنگین خـوهد
تــرا مــن خــوهــم غــیــر مــن جــز تــراکه طوطی شکر زاغ سرگین خوهد
بـــرآن خـــوان کــه مــارا نــهــادنــد نــانطــعــام گـداکــاســه زریـن خــوهـد
سـعـادت تـرا بـهر مـن خـواسـتـه اسـتجـهـان ویـس رابـهـر رامـین خـوهـد
بـهر بـاغ در سـرو چـوبـین بـسـی اسـتولـی بـاغ مـا سـرو سـیمین خـوهد
جــهـانـی زحــســن ونــمــی بــیـنـمــتجـهان دیده دیده جـهان بـین خوهد
چـنین حـسـن در نوع انسـان کجـاسـتکسـی نور مه چـون زپـروین خـوهد
دل بـــنـــده دیـــوانـــه غـــافـــلـــســـتکه زنجـیر ازآن زلف مشـکین خـوهد
هـرآن کــس کــه درکــوی تــو بــانــهــادسـرش زآسـتـان تـو بـالـیـن خـوهـد
تو خود همچو من عاشقی چون خوهیکجا خوان شه کاسه چوبـین خوهد
زتــو ســیـف فــرغــانـی، آن دلـســتــاندل خـسـتـه وجـان غـمگـین خـوهدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.