ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥١٤: ما گدای در جانان نه برای نانیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 21:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
مــا گـــدای در جـــانــان نــه بـــرای نــانــیــمدل بــدادیـم وبــجــان در طـلـب جــانـانـیـم
پــای مـا بــیـخ فـرو بــرده بــخـاک در دوسـتچـون درخت ازچه بـهر بـاد سری جـنبـانیم
روز وشـــب در طـــلــب دایــره جـــمــعـــیــتپـای بــرجـای چـو پـرگـار وبـسـر گـردانـیـم
هـــرچــــه داریـــم ونــــداریـــم بــــرای دل اوجـمله دربـاختـه و هرچـه جـز او می مانیم
در بــهــار از کــرم دوســت بــدســت آوردیــمدر خـزان میوه وبـرگی که همی افـشـانیم
دوسـت را گـفـتـم کـای روی تـو مـا را قـبــلـهپـرده بــردار کـه عـیـدی تـو ومـا قـربــانـیـم
گـفـت مـارا تــو زخـود جــوی کـه انـدر دل تــوهمچو جان در تن و در روح چو سر پنهانیم
نیک مارا بـطـلـب چـون بـزمسـتـان خـورشـیدزآنکـه مـطـلـوبـتـر از سـایه بـتـا بـسـتـانیم
آفــتــابــیــســت بــهــر ذره مــا پــیــوســتــهکه بـرو روز وشب از سـایه خـود تـرسـانیم
زاهـدان را نـرسـیـدســت سـم مـرکـب وهـماندر آن خطه که ما اسب سبـق می رانیم
مه وخورشید چه باشد که ملک را ره نیستانـدر آن اوج کـه مـا همـچـو فـلـک گـردانیم
گـر دو کـون آن تـو بــاشـد بــگـران تـر نـرخـیبــفــروشــی تــو ومــارا بــخــری ارزانــیــم
چـون قـفـایـنـد هـمـه مـردم ومـا چـون روییـمچـون سفالست جـهان یکسر وما ریحـانیم
عـلـم دولـت مـا را دو جـهـان در سـایه اسـتبـرعـیت بـرسـان حـکـم کـه ما سـلـطـانیم
سـیف فرغـانی این مرتـبـه درویشـان راسـتکـه تـو مـی گـویی ومـا چـاکـر درویشـانیمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.