ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٢٦: ای زماه ومهر برده گوی دعوی روی تو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 21:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای زمـــاه ومــهــر بـــرده گـــوی دعـــوی روی تـــوصـورت خـورشـید ومـه را هسـت مـعـنی روی تـو
گـــر هـــزاران آفـــتـــاب ومـــه بـــود در آســـمـــانمـن نـپــنـدارم زمـیـن روشـن شـود بــی روی تــو
ذرهـا خــورشــیـد گــردنــد ار در ایـشــان بــنـگــردآفــتـــاب آســمــان حــســن، یــعــنــی روی تـــو
گـر بــکــاری در بــبــایـد مـرد، بــاری کـار عــشــقور بـــرویـــی دل بـــبــــایـــدداد، بــــاری روی تـــو
درمـیـان عـاشــقـان شــیـداتــرازمـجــنـون شــدیگـر بــدیـدی هـمـچــو مـن نـاگـاه لـیـلـی روی تــو
عاشق ازخودرفت چون در داد حسنت جام عشقکــوه از جــا شــد چــوآمــد در تــجــلــی روی تــو
زاهـدان حــور و قــصــور و عــابــدان حــلــوا و مـرغآرزو دارنـــد و، عـــاشـــق را تـــمـــنــی روی تـــو
تــا حــجــاب هـســتــی مـاپــرده بــاشـد درمـیـاننی قـفـای خـویشـتـن بـینـد کـسـی نی روی تـو
هـمـچـو(کـافـر) تـرک بـایـد کـرددیـن درراه عـشـقگـربــتــرک دیـن دهـد ای دوسـت فـتـوی روی تـو
دل زهرچـیزی کـه بـگشـایدو زو جـان خـوش شـودچشم عاشق بست وگفت اینست تقوی روی تو
جــنــت دیــدار دارد ســیــف فــرغــانــی بـــنــقــدگــر مــیـســر گــرددش در مــلــک دنــیــاروی تــو
روی تـــو فــردوس اعــلــی را طــراوت مــی دهــدای نــهــان از دیــده اصـــحـــاب دعــوی روی تـــو
در شـگفـتـم تـا چـو سـعـدی عـارفی چـون گویدتکــای طــراوت بــرده از فــردوس اعــلـی روی تــوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.