ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٤٣: ایا سلطان عشق تو نشسته برسریر دل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 21:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ایـا سـلـطـان عـشـق تـو نـشـسـتـه بـرسـریر دلبــلـشـکـرهـای خــود کـرده تــصـرف در ضـمـیـر دل
رئیس عـقـل را گفـتـم سـر خـود گیر ای مسـکینچـو شـاه عـشـق او بــنـهـاد پــایـی بــر سـریـر دل
تـرا از حـسن لشکرهاسـت ای سلطان سلطانانکـه مـی گـیـرنـد مـلـک جـان ومـی آرنـد اسـیـر دل
درین ملکی که من دارم خـراب از دولت عـشـقتغمت گو حکم خود می ران که معزولست امیر دل
درآ در خـــانــقــاه ای جـــان ودر ده زاهــدانــش رامـی عـشـقـت کـه بـیرون بـرد ازو سـجـاده پـیر دل
ز مـسـتـان مـی عـشـقـت یکـی همـراه کـن بـااوکـه بــی ایـن بــدرقـه در ره خـطـر دارد خـطـیـر دل
ز سـوزن بـگذرد بـی شک تـن چـون ریسـمان مناگـر مـقـراض غـم رانـی ازیـن ســان بــر حــریـر دل
تـنور عشق چون شد گرم ازآن رخسار چون آتـشمـن نـاپــخـتــه از خـامـی درو بــسـتــم خـمـیـر دل
چـو جـانرا آسـیای شـوق در چـرخـسـت از وصلتبـــده آبـــی کـــه در افـــلــاک آتـــش زد اثـــیــر دل
اگر عـیسـی عـشـق تـو نکـردی چـاره چـشـمشبـــنــور آتـــش مــوســـی نــدیــدی ره ضـــریــر دل
درین راهی که سرها را دروخـوفست، بـر سنگینـیـامـد پــای جـان تــاشـد غـم تــو دسـتــگـیـر دل
ز عشقت خـاتـمی کردست جـان چـون سلیمانمنـگـیـن مـهـر غــیـر تــو بــخــود نـگــرفــت قــیـر دل
بـرین مـنـشـور سـلـطـانی بـخـط سـیف فـرغـانیبـــرای نــام تـــو از جــان قــلــم ســازد دبـــیــر دل
غم عشقت مرا دی گفت داری لشکر جانی ازیناطـــفــال روحـــانــی کــه پـــروردی بـــشـــیــر دل
اگـر دشـمـن سـوی ایـشـان بـرآرد نـیـزه طـعـنـیکـمـان هـمـت انـدر کـش بــزن بــرجـانـش تــیـردلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.