ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٤٦: یار ار بچشم مست سوی ما نظر کند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 13:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
یار ار بـچـشـم مسـت سـوی ما نظـر کـنددل پـیش تـیغ غـمزه او جـان سـپـر کند
آن کــو زکــبــر مـی نـنـهـد پــای بــر گـهـربـرمن که خاک کوی شدم کی گذر کند
بـــی مــهــر مــاه طــلــعــت او آفــتــاب راآن نور نی کـه مـشـعـلـه صـبـح بـرکـند
ای دوسـت دسـت تـربـیت ولطـف وا مگیرزآنکس که حـق گزاری پـایت بـسـر کند
جــویـای روز وصـل تــرا خـواب شـد حــراممشتاق مه بـشب چو ستاره سهر کند
مارا هوای عشق تـو از جـای بـبـرد وخـاکگـر همرهی چـو بـاد بـیابـد سـفـر کـند
گر ماجـرای عـشـق تـو زین سـان بـود دروصــوفــی روح خــرقـه قـالـب بــدر کـنـد
در راه عـشـق مرد چـو مـالـی زدسـت دادخـاکـی کـه زیـر پـاش بــود کـار زر کـنـد
هجـر تـو گر بـسوختـن دل چو آتـش استآتـش زسـوز سـینه عـاشـق حـذر کـنـد
آتــش بــروزهـا نـکــنـد آنـچــه در شــبــیعــاشــق بآب دیـده و آه ســحــر کــنـد
ناخفته شب زشوق تو آن روز دست وصلدر دامـنـت زند کـه سـر از خـاک بـرکـند
ای بــخــت ازآن مـکـارم آنـک تــوقـعـسـتصعبست اگر بگویم وسهلست اگر کند
چــون تــلـخ کـام کـرد مـن شـور بــخـت راانـدر دهانم از لـب شـیرین شـکـر کـنـد
وصـل نگـار کـو کـه مـرا وقـت خـوش شـودفـصـل بـهـار کـو کـه درخـتـی زهر کـنـد
امـــیـــدوار بـــاش بـــروز وصـــال ســـیــفمی دان یقـین کـه ناله شـبـها اثـر کـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.