ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٥٨: زاندیشه تو که هست جان در وی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 21:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
زاندیشه تو که هست جان در ویدل چون قفس است و طوطیان در وی
در نـعـت تـوانـد طـوطـیـان یـک یکهـمـچـو لـب تــو شـکـر فـشـان در وی
هـر دل کــه غــم تــو انـدرو نــبــودمرده شـمرش که نیسـت جـان در وی
از هر دو جـهان نشـان نمـی گـیردآن دل کـه تــســت یـک نـشـان در وی
هرنکتـه زعـلم این چـنین عـاشـقدر تـــســت هــزار بـــحــروکــان در وی
عرشیست علیه استـوی الرحـمننـی چـون فـلـکـسـت واخـتــران در وی
مـن ازسـخـن تـو لـب بـهـم گـیـرمچــون کــار نـمــی کــنــد زبــان در وی
در ذکــر مــعــانـی تــو مــی بــایـدلــفـــظـــی زگــهــر هــزار کــان در وی
آنجـا کـه مـقـام عـاشـقـان تـسـتنـازل چــو زمـیـن شـد آســمـان در وی
در بـحـر غمت که بـی کنارست آنمـــایــیــم فـــتـــاده تـــا مــیــان در وی
مــارا وتــرا ازیـن جــهـان ای جــانهـرچــنـد کـه کــردم امـتــحــان در وی
جـانـیـسـت زحـزن عـالـمـی بــا اوروییـسـت زحـسـن یک جـهـای در وی
گـر جـان منسـت دلپـذیرم نیسـتهـرچـیـز(کـه) ازتــو نـیـسـت آن در وی
در وصـف تـو شـعـر سـیف فرغانیدریـســت کـشـیـده ریـســمـان در ویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.