ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٦١: ای ماه اختران تو اندر زمین مهند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 13:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای مــاه اخــتــران تــو انــدر زمــیـن مــهـنــدوی شـاه چـاکران تـو در مملکـت شـهند
آن رهـبــران کـه سـوی تـو خـوانـنـد خـلـق راگـر عـشـق تـو دلـیـل نـدارنـد گـمـرهـنـد
در روز زنــدگــانـی خــویـش آن بــد اخــتــرانبـی آفتـاب عشق تو شبـهای بـی مهند
در عشـق عـاجـزند چـو در جـنگ گربـه موشگـرگـان شـیر پـنجـه کـه درحـیله روبـهند
نـان جـوی چـون سـگـند پـراگـنده گـرد شـهرشـیرند عـاشـقـان کـه مقـیمـان درگـهند
بـرگو حـدیث عـشـق که این قوم خـفـتـه اندعیسی بـیار سرمه که این خلق اکمهند
قــومــی کــه در غــم تــو بــروز آورنـد شــبمـقـبـول نـزد تـوچـو دعـای سـحـرگـهـنـد
ازخـاک درگـه تـو کـه میمون تـر از همـاسـتسـازنـد طـایـری وچـو پـر بـر کـلـه نـهـنـد
ازبـهـر روی سـرخ تـو چـنـدیـن سـیـه گـلـیـمبــا جـامـه کـبـود دریـن سـبـز خـرگـهـنـد
یــوســف بـــرنــد در عــوض آب ســوی قــومبی دلو تشنگان که چو من بر سر چهند
برخوان هرکسی نه چو انگشت کاسه لیسکـز لـقـمـه مـراد هـمـه دسـت کـوتـهـنـد
رد کـرده انـد هـر چـه درو نـیـسـت بــوی تــوآنـهـا کـه رنـگ یـافـتـه صـبـعـت الـلـهـنـد
اشــجــار طــور قـرب (و)زتأثــیـر نـور عـشــقناری کـه گـوید (انی اناالـلـه) بـرین رهند
بــاخـلـق آشـنـا شـده چـون سـیـف بـهـر تـوبـیگـانه زآن شـدند کـه از خـویش وارهند
آگـه نـبــود از مـی عــشــق تــوآنـکـه گـفـت(هین دردهید بـاده کـه آنـها کـه آگـهنـد)پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.