ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٦٩: ای زمعنی مر ترا صورت چو جان آراسته

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 21:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای زمـعــنـی مـر تــرا صــورت چــو جــان آراســتــههمچـو روی از حسن از رویت جـهان آراستـه
جــان صــورت مـعـنـی آمـد زیـن قـبــل عــشــاق راجان (ز) مهر تست چون صورت بجان آراسته
صـورت زیـبــای حــسـن از روی شـهـرآرای تــسـتهـمـچـو رخـسـار چــمـن از ارغـوان آراسـتــه
ای زمــیــن در زیــر پـــایــت ســرفــراز از روی خــودتـو بـخـورشید ومهی چـون آسـمان آراسـتـه
چــون هـمـه خــوبــان عـالـم را بــهـم جــمـع آورنـدبــا رخ چـون گـل تـویـی انـدر مـیـان آراسـتـه
ور جـهـان بــسـتــان شـود بــی تــو نـدارد زیـنـتــیبــی جـمـال گـل نـگـرددبــوسـتــان آراسـتــه
مـجـلـس اصـحـاب حـسـن ازروی سـرخ اسـپـید تـوچـون بــگـلـهـای مـلـون گـلـسـتــان آراسـتـه
گــر چــه در اول زمــان آرایـش از یـوســف گــرفــتاز رخ زیـبــای تــســت آخــر زمــان آراســتــه
در بــهــاران بــاغ اگــر از روی گــل گــیــرد جــمــالبـی گـمـان از مـیـوه گـردد در خـزان آراسـتـه
انـدرآن مـوســم کـه گـردد بــاغــهـاجــنـت صــفــتگـل بـود دروی چـو حـور انـدر جـنـان آراسـتـه
چــون درخــت انـدر خــزان بــرگــش فــرو ریـزد اگــربــگـذرد بــر وی چـو تــو سـرو روان آراسـتــه
بـحـر شـعرم همچـو کان زاو صاف تـو پـر گوهرسـتای بـگوهرهای خود چـون بـحرو کان آراستـه
عشـق رااز ما چـه رونق دوسـت را از ما چـه سـودخوان سلطان کی شود از استـخوان آراستـه
ملک از ما نیست همچون لشکر از مردان و هستشـهر از مـا چـون عـروسـی از زنـان آراسـتـه
سـیف فـرغـانـی طـلـب کـن بـوی درویـشـی زخـودتــا بــکـی بــاشـی بــرنـگ دیـگـران آراسـتـهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.