ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٧٦: دلبرا اندوه عشقت شادی جان آورد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 21:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
دلــبـــرا انــدوه عــشـــقــت شـــادی جـــان آوردبـــهــر بـــیــمــاری دل درد تــو درمــان آورد
هر نفس در کوی عشقت روی یوسف حـسن تـوصـدچـو مـن یعـقـوب را در بـیت احـزان آورد
سـالـهـا مـحـزون نـشـینـیم از پـی آن تـا بـشـیـرنـاگـهـان پــیـراهـن یـوسـف بــکـنـعـان آورد
آفــتـــاب روی تـــو چــون در عــرب پـــیــدا شــوداز حبـش عاشق بلال ار پارس سلمان آورد
هـمـتــی بــایـد کـه عـاشـق را دریـن راه افـگـنـدرخـش می بـاید که رسـتـم را بـمیدان آورد
دل فـگـنـد ایـن نـفـس را انـدر بــلـای عـشـق تـوبـــرســرکــافــر دعــای نــوح طــوفــان آورد
دل چـو از شـوقـت بـنـالـد دیـده گـردد اشـک بـارچــون بــغــرد رعــد آنــگــه ابــر بــاران آورد
هـیچ دنـیای دوسـت را عـشـقـت زتـو آگـه نـکـردخـضـر کـی بــهـر سـکـنـدر آب حـیـوان آورد
بـرسـر شـاهان زند درویش بـا شـمشـیر عشـقجـنگ بـا شـیران کند چـون پـیل دندان آورد
مــلــک جــان ودل بــغــارت مــی رود درویــش راکز بـر سـلطان حـسـنت عشق فرمان آورد
عاشق تو گرچه درویش است زر بخشد چو جاننـی زهـر در هـمـچـو زنـبـیـل گـدا نـان آورد
مــاه بــا خــرمــن نــشــایـد کــز بــرای دانـه یـیهمـچـو خـوشـه سـر بـزیر پـای گـاوان آورد
آرزوی لــعــل خــنـدانــت کــه جــان را شــیـر دادپـیر را چون طفل پـستـان جـوی گریان آورد
گـنـج گـوهـر چـون زبــان انـدر دهـان یـابــد کـجــاتنگ دستی چون من آن لب را بدندان آورد
روز آخــر شــاد خــیـزد ســیـف فـرغـانـی زخــاکدرغـم عـشـقـت اگر یک شـب بـپـایان آوردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.