ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٨١: نگارا دل همی خواهد که عشقت را نهان دارد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 21:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
نـگـارا دل همـی خـواهد کـه عـشـقـت را نهان داردولیکن اشـک را نطـق اسـت و رنگ رو زبـان دارد
اگــر چــه آتــش مــجــمــر نــدارد شــعــلــه پـــیــداولـیـکـن عــود نـتــوانـد کـه دود خــود نـهـان دارد
کــســی کــز درد عــشــق تــو نــدارد زنـدگــی دلاگـر جـان در تـنـش ریزنـد چـون زهرش زیان دارد
کـسـی کـز سـوز عـشـق تـو نـدارد جـان ودل زنـدهبــسـان خـاک گـورسـتـان درون پـر مـردگـان دارد
طریق عشق جـان بـازیست تـا خود زین جـوانمردانکــرا دولــت کــنـد یـاری کــرا هـمــت بــرآن دارد
چـو فـرهاد از غـم شـیرین زبـهر دوسـت مـی مـیرمکه این لیلی بـهر جانب چو مجنون کشتگان دارد
مرا بـا دوسـت این حـالست وبـا هرکس نمی گویماگر یک جان دو تن پرورد وگر یک تن دو جان دارد
بـجـان قصدت کند دشمن چـو داری دوستـی در دلصـدف مـجـروح از آن گـردد کـه لؤلـو در میان دارد
هـمـیـشـه فـتـنـه خـوبــان بـود در شـهـر وکـوی مـاگـل آنجـا می شـود پـیدا کـه بـلـبـل آشـیان دارد
اگـر چـون حـلـقـه نتـوانی کـه رویی بـر درش مالـیسری بـر پـای آن سگ نه که رو بـر آسـتـان دارد
پـــنــاه و حــرز عــشــاقــنــد در دنــیــا خــلــایــق رابــجـز بــیـدار نـتــوانـد کـه پــاس خـفـتــگـان دارد
بلندی جو ی و در پستی ممان چون سیف فرغانیکـه بــام قـصـر ایـن کـار از مـعـالـی نـردبــان داردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.