ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»فی ذم المتمکنین فی المناصب الدنیویة للحظوظ الواهیة الدنیة

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 12:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, شیخ بهایی
نان و حـلوا چـیسـت؟ ای فـرزانه مردمــنـصــب دنـیـاســت، گــرد آن مــگــرد
گــر بــیـالــایـی از او دســت و دهـانروی آســایــش نــبـــیــنــی در جــهــان
منصـب دنیا نمی دانی که چـیسـت؟من بـگویم بـا تـو، یک سـاعت بـایسـت
آنــکــه بــنــدد از ره حــق پــای مــردآنـکـه ســازد کـوی حــرمـان جــای مـرد
آنـکـه نـامـش مـایـه بـدنـامـی اسـتآنکه کامش، سر به سر، ناکامی است
آنکه هر ساعت، نهان از خاص و عامکــاســـه زهــرت فـــرو ریــزد بـــه کــام
بــر ســر ایــن زهــر روزان و شــبــانچــنــد خــواهـی بــود لــرزان و تــپــان؟
مـنـصـب دنـیـاسـت، ای نـیـکـونـهـاد!آنــکــه داده خــرمــن دیــنــت بــه بـــاد
منصـب دنیاسـت، ای صـاحـب فنون!آنـکـه کـردت ایـن چـنـیـن، خـوار و زبـون
ای خـوش آن دانا کـه دنیا را بـهشـترفـت همـچـون شـاه مردان در بـهشـت
مــولـــوی مــعـــنــوی در مـــثـــنــوینکتـه ای گفته است، هان تـا بـشنوی:
« تـرک دنـیا گـیر تـا سـلـطـان شـویورنه گـر چـرخـی تـو، سـرگـردان شـوی
زهــر دارد در درون، دنــیــا چـــو مـــارگــرچــه دارد در بــرون، نـقــش و نـگــار
زهـر ایـن مـار مـنـقـش، قـاتـل اسـتمی گریزد زو هر آن کس عاقل اسـت »
زیـن ســبــب، فــرمــود شــاه اولــیــاآن گـــــزیــــن اولــــیــــا و انــــبـــــیــــا:
حـــب الــدنــیــا، رأس کــل خــطــیئةو تـــرک الـــدنــیــا رأس کـــل عـــبـــادةپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.