ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»فی مجانسة الذوات بالصفات

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 09:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, شیخ بهایی
داشـت هـر ذاتــی، چــو در عـلـم ازلخـواهـش خـود را بـه نـوعـی از عـمـل
بــالـســان حــال کــرد از حــق سؤالتـــا مــیــســـر ســـازدش در لـــایــزال
گـر مـیـسـر خـیـر شـد، تــوفـیـق دانگر میسـر شر بـشـد، خـذلانش خـوان
نـی مـیـســر ایـن جــز الـحــان سؤالگـرچـه بـی مسؤول فـعـل آمـد مـحـال
لـوم، پــس عـائد بــه اهـل شــر بــودذیــل عــدل حـــق، از آن اطــهــر بـــود
لــم ایـن مــرمــوز اســرار خــداســتخـوض دادن عقل را، در وی خـطاسـت
گـر بـه عـلـم و حـکـمت حـق قـائلـیبـر تـو منحـل می شود، بـی مشکلی
ورنــه اول رو تـــتـــبـــع کــن عـــلــومخـاصـه، تــشـریـح و ریـاضـی و نـجــوم
بـین چـه حـکمتـهاست در دور سپـهربـین چـه حـکـمـتـهاسـت در تـنویر مهر
بـین چه حکمتـهاست در خلق جـهانبـین چـه حـکمتـهاست در تـعلیم جـان
بـین چـه حکمتـهاست در خلق نبـاتبین چه حکمتهاست در این میوه جات
صــافـی ایـن عـلـمـهـا خــواهـی اگـررو بــه «تــوحـیـد مـفـضـل » کـن نـظـر
کــــانـــدر آن از خــــان عــــلـــم الـــهبــشـنـوی بــا حـق، بـیـان ای مـرد راه
عـلـم و دانش، جـملـه ارث انبـیاسـتانــبـــیــا را عــلــم، از نــزد خــداســت
خـوانـدن صـوری نـشـد صـورت پــذیـراز مــعــانـی تــنـیـســت دانــا را گــزیـر
نـفــس چــون گـردد مـهـیـای قــبــولعـلـم از ایشـان مـی کـند در پـی نزول
غایتش، گاهی میانجی حاصل استمثـل عقلی کاو بـه ایشان واصل است
عــقــل از بــنــد هــوی چــون وارهــدروی وجــهـت ســوی عــلــیـیـن کــنـد
انـبــیـا را چـیـسـت تــعـلـیـم عـقـول؟گـوش کـن گـر نیسـتـی ز اهل فـضـول
کشـف سـر اسـت آنچـه بـتـوانند دیدنقل ذکر است آنچـه بـاشدشان شنیدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.