ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در وصف آسمان و افلاک

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 18:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
چــو دســت قــدرت خــراط حــقــه مــیـنـافــشــانــد بـــر رخ کــافــور عــنــبـــر ســـارا
مـشـعـبــد فـلـک از زیـر حــقـه پــیـدا کـردهـزار بـیدق سـیمـین بـه دسـت سـحـرنـمـا
ز بــهــر زیـنــت و زیــب مــخــدرات فــلــکزمـانه نـافـه گـشـا شـد سـپـهر غـالـیه سـا
بـرای فـکـرت و انـدیشـه در مـنـازل قـدسقـدم فـشـرده و در پـیـش عـقـل بـیـش بـهـا
فـضـای هر فـلـکـی ملـک خـسـروی دیدمدرون هــر طـــبـــقــی جـــای والــیــی والــا
مـقــیـم طــارم هـفــتــم مـعــمــری دیـدمرفــیـع قـدر و قـوی هـیـکـل و بــلـنـد غــطــا
ازو گـرفـتــه جــهـان رســم خــرقـه و زنـاروزو گـرفـتـه چـمـن سـاز و بـرگ نشـو و نمـا
فـراز طـاق شـشـم حـاکـمی مبـارک روینه چـون قضاة زمان، قاضی بـه صدق و صفا
خجـستـه طلعت و فیروز بـخـت و فرخ فالسـعـید طـالـع و مسـعـود رای و سـعـد لـقـا
امــیــر خـــطــه پـــنــجـــم دلــاوری دیــدمخضاب کرده به خون دست و سر پر از غوغا
حــســام قــاطــع او هــادم اســاس امــلســنــان ســرکــش او هـالــک وجــود بــقــا
سـریر گاه چـهارم که جـای پـادشهیسـتفــزون ز قــیـصــر و فــغــفــور و هـرمـز و دارا
تــهـی ز والـی و خـالـی ز یـاد شـه دیـدمولـیـک لـشـکـرش از پــیـش تـخـت او بــرپــا
فــراز آن صــنـمـی بــا هـزار غــنـج و دلـالچــو دلــبــران دلــاویــز و لــعــبـــتــان خــتــا
گهی به زخمه سحر آفرین زدی رگ چنگگـهـی گـرفـتــی بــر دسـت سـاغـر صـهـبــا
خــدیــو عــرصــه دیـوان پــیــشــگــاه دوممحـاسـبـی سـره دیدم غنی بـه عقل و ذکا
قـوی کـفـایـت و بـاریک فـکـر و دورانـدیـشلـطـیف خـاطـر و شـیرین زبـان و نکـتـه سـرا
هـلـال عـیـد ز چـرخ یـکـم درخـشـان شـدز طــرف کــاهـکـشــان بــر مـثــال کــاهـربــاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.