ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش سلطان معزالدین اویس جلایری

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 18:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
تـرکـم چـو قـصـد خـون دل عـاشـقـان کـندز ابـرو و غمزه دسـت بـه تـیر و کمان کند
آرام جــان بــه نـرگـس ســاحــر ز مـا بــردتــاراج دل بــه طـره عـنـبــر فـشــان کـنـد
چــون بـــا کــمــر بــه راز درآیــد مــیــان اوجــاسـوس وار بــاز سـری در مـیـان کـنـد
گه بـر گل از بـنفـشـه خـطـی دلربـا کشـدگـه لـالـه زار سـنـبـل تـر سـایه بـان کـنـد
سرمسـت اگر بـه بـاغ رود عکس عارضشخــون در کــنـار تــازه گـل و ارغــوان کـنـد
از شـرم او چـه جـلـوه کـند در کـنـار جـویسـرو از چـمـن بـرآید و گـل رخ نهان کـنـد
سـوسـن چـو بـگذرد متـمایل بـه صد زبـانافـسـوس بــر شـمـایـل ســرو روان کـنـد
حــال دلــم ز زلــف پــریـشــان او بــپــرستـا مـو بـه مـو بـگـوید و یک یک بـیان کـند
از چــشــم او فـســانـه رنـجــوریـم شــنـوتــا او بــه شـرح وصـف مـن نـاتــوان کـنـد
هـم دردمـنـد عـشـق کـه سـودای او پــزدسودش به دست باشد اگر سر زیان کند
در کـوی عـشـق مـدعـیـش نـام کـرده انـدآنـرا کـه نـام سـر بــرد و فـکـر جــان کـنـد
دارم امــیــد آنــکــه بــه اقــبــال پــادشــاهروزی بـه وصـل خـویشـتـنم میهمـان کـند
سلطان اویس آنکه فلک هر دمش خـطابشاه جـهان و خـسـرو گیتـی سـتـان کند
شاهی که بهر کسب سعادت همای فتحدر زیـر ســایـه عــلــمـش آشــیـان کــنـد
گـرد سـمـنـد سـرکـش او را سـپــهـر پـیـراز روی فــخــر تــاج ســر فــرقــدان کــنــد
بـیـدانـشـی بــود کـه کـسـی بــا وجـود اوبــنـشـیـنـد و حــکـایـت نـوشـیـروان کـنـد
ای خـسـروی کـه روز نـبــرد از نـهـیـب تــوکـوه از فــزع بــنـالـد و دریـا فــغــان کــنـد
آه از دمـیـکــه گــرز و کــمـان تــو بــا عــدوایـن چـین در ابـرو آورد آن سـرگـران کـنـد
کـیـوان کـه گـوتـوال سـپـهـرت هـر شـبـیبــر درگـه تــو بــنـدگـی پــاســبــان کــنـد
شهرت بـه سعد اکبـر از آن یافت مشتـریکـو روز و شـب دعـای تــو ورد زبــان کـنـد
بــــهـــرام از بــــرای ســـپـــاه تـــو دائمـــاتـرتـیب تـیغ و جـوشن و بـر گستـوان کند
خـورشـید نوربـخـش جـهانگـیر شـد از آنکهـر بــامـداد ســجــده آن آســتــان کــنـد
در بـزم تـو کـه مجـمع شـاهان عـالمسـتنــاهـیـد دســتــیـاری خــنـیـاگــران کــنـد
منظـور خـلـق دوش از آن شـد هلـال عـیدکـو بـر فـلک ز نعـل سـمندت نشـان کـند
جــود تــو نـام هـر کـه بــه خــاطــر در آوردرزق هــزار ســـالــه او را ضـــمــان کــنــد
طـبـع عبـید را که چـو گنجـیسـت شـایگانمـعــذور دار قــافــیـه گـر شــایـگـان کـنـد
بــادا قـران فــتــح و ظــفـر بــر جــنـاب تــوتـا مـهـر نـوربــخـش بـه اخـتـر قـران کـنـد
چـندانت عمر بـاد که چـرخ عـطـیه بـخـشصـد بــار پــیـر گـردی و بــازت جـوان کـنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.