ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه رکن الدین عمیدالملک

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 18:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
بـــاز گـــل جـــلـــوه کـــنــان روی بـــه صـــحـــرا داردنـوجــوان اســت سـر عـیـش و تــمـاشـا دارد
خــار در پــهــلــو و پــا در گــل و خــوش مــیــخــنــددلـطـف بــیـن کـیـن گـل نـورسـتــه رعـنـا دارد
آب هـــر لــــحــــظــــه چــــو داود زره مــــیـــســــازدبـــاد خــاصــیــت انــفــاس مــســیــحــا دارد
لــالــه بـــر طــرف چـــمــن رقــص کــنــان پـــنــدارینـو عــروســیـســت کــه پــیـراهـن والــا دارد
قــصـــه ســـرو دراز اســـت نــمــیــشـــایــد گــفــتکـان حـدیـثـیـسـت کـه آن سـر بـه ثـریـا دارد
ایـنـچــنـیـن زار کــه بــلــبــل بــه چــمــن مـی نـالــدنــســبـــتــی بـــا مــن دلــداده شــیــدا دارد
بــوســتــان را هــمــه اســبــاب مــهــیـاســت ولــیخــرم آن کــو هــمــه اســبــاب مــهــیــا دارد
نــقــد امــروز غـــنــیــمــت شـــمــر از دســـت مــدهکــور بــخــتــســت کــه انـدیـشــه فــردا دارد
بـــت مــن جــلــوه کــنــان گــر بــه چــمــن درگــذردبــا رخــش ســوی گـل و لـالـه کـه پــروا دارد
آن چه حسن است که آن شکل و شمایل را هستوان چـه لطـفـسـت کـه آن قـامت و بـالـا دارد
گــفــتـــمــش زلــف تـــو دارد دل مــن از ســرطــنــزگفت کین بی سر و پا بین که چه سودا دارد
قــطــره اشــگ مــن خـــســـتـــه جـــگــر در غــم اوهـسـت خـونـی کـه تـعـلـق بـه سـویـدا دارد
عــالــمــی بـــنــده اوگــشـــتـــه واو از ســـر صــدقهـــوس بــــنـــدگـــی صــــاحــــب دانـــا دارد
رکــن دیـن خــواجــه مـه چــاکــر خــورشــیـد غــلـامکـــه دل و مـــرتــــبــــه حــــاتــــم و دارا دارد
در جـهان همسر و همتـاش نه بـودست و نه هستبــه خــدائی کـه نـه انـبــاز و نـه هـمـتــا دارد
دشـــمــن از بـــرق ســـنــانــش بـــگــدازد ور خـــودتـــن ز پـــولــاد و دل از صــخـــره صــمــا دارد
صــاحــبــا شــاهـد شــد ســرمـه چــشــم افــلــاکخــاک پـــای تـــو کــه در دیــده مــا جـــا دارد
خــــرد پــــیـــر تــــرا دولــــت بــــرنــــا یــــار اســــتخــنــک ایـن پــیــر کــه آن دولــت بــرنــا دارد
دســت دریـاش گــهـر بــخــش تــو هـنــگــام عــطــاهـمـچــو ابــریـسـت کـه خــاصـیـت دریـا دارد
پـــیـــش رای تـــو کـــجـــا لـــاف ضـــیـــا بــــایـــد زدکـیسـت خـورشـیـد کـه این زهـره و یـارا دارد
حـــلـــقـــه چـــاکـــری تـــســـت کـــه دارد مـــه نــوکــمــر بـــنــدگــی تـــســت کــه جـــوزا دارد
راســتــی خــواجــه در ایـن عـهـد تــرا شـایـد گـفـتکـه زجــودت هـمـه کـس عــیـش مـهـنـا دارد
گــه گــهــی تـــربـــیــتــی از ســر اشــفــاق و کــرمبـــنــده از خــدمــت مــخــدوم تــمــنــی دارد
مــــی نــــواز از ســــر انــــعــــام دعــــاگــــویــــان راکــه دعــاهــای بـــه اخـــلــاص اثـــرهــا دارد
تـــا ابـــد در دو جـــهــان نــام نــکــو کــســب کــنــدهـر مـربــی کـه چــو مـن بــنـده مـربــی دارد
دایـــمـــا کـــامـــروا بــــاش و بــــه شـــادی گـــذرانکــه جــهـانــی بــه جــنــاب تــو تــولــی داردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.