ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش ابورشد رشید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 17:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای رفـیقـان مـن ای عـمـر و مـنـصـور و عـطـاکـه شـمـا هـر سـه سـمـائید و هوائید و صـبـا
کـرده بــیـچــاره مـرا جــوع بــه مـاه رمـضــانخــبــری هـســت ز شـوال بــه نـزدیـک شـمـا
تـا بـه مغـرب ننموده اسـت مـرا چـهره هلـالمن چـنان گشـتـم از ضعف که در شرق سـها
عـیـد گـویی کـه هـمـی آیـد از سـنـگ بـرونیـا مــه روزه مــرا مــی دهـد از ســنــگ حــیـا
از پـی طعمه شـامی شده ام چـون خـفاشوز پــی دیـدن خـورشـیـد شـدم چــون حــربــا
چـه کـنـم قـصـه بــیـهـوده ز خـمـر و ز خـمـارچـون نـمـی یـارم گـفـتــن سـخـن مـاه سـمـا
تـا بـه قـندیل فـتـاده اسـت مرا کار بـه شـبهمـچـو شـمعـم کـه زیم امشـب و میرم فـردا
اندرین روزه همه رنج من است از من آز آنکســفــری کــرد نـیـارســتــم مـن ســرد بــغــا
چــون مــرا هــیـچ حــلــاوت نــبــود انــدر روزچـه کـنـم پــس تـو اگـر سـازی شـب را حـلـوا
حـاش لـلـه کـه مرا نیسـت بـدین ره مـذهبجز که هزلی است که رفته است میان شعرا
فــرض یـزدان را بــگـزارد هـر کــس کـه کـنـدخـدمـت خـاصـه سـلـطـان بـه خـلـا و بـه مـلـا
تـحـفـه دولـت ابــورشـد رشـیـد آنـکـه فـلـکخــواهــدی تــا کــنــد او را از پــی جــود ثــنــا
تــا جــهـان بــادا در خــدمـت سـلـطـان بــاداانــدریـن ز ایـزد تــقــدیـر و ز مــن بــنــده دعــاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.