ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالمؤید منصور بن سعید بن احمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شد مشک شب چو عنبر اشهبشـد در شـبـه عـقـیق مرکب
زان بـــیــم کــافــتــاب زنــد تــیــغلـرزان شـده ز گـردون کـوکـب
مـا را بـه صـبــح مـژده هـمـی دادآن راسـت گو خـروس مجـرب
مــی زد دو بــال خــود را بــر هـماز چــیـســت آن نـدانـم یـارب
هــســـت از نــشـــاط آمـــدن روزیــا از تأســـف شــدن شـــب
ای مـاه روی ســلـسـلـه زلـفـیـنوی نوش لب سـیمین غبـغب
پـــیــش مـــن آر بـــاده از آن روینـزد مـن آر بــوســه از آن لـب
دل را نـــکـــرد بــــایـــد مـــغـــرورتـن را نـداشـت بـایـد مـتـعـب
در دولــت و ســعــادت صــاحـــبکـاداب ازو شـدســت مـهـذب
مـنـصـوربــن سـعـیـد بــن احــمـدکـش بـنـده انـد حـران اغـلـب
آنــکــو عــمــیــد رفــت ز خـــانــهوانکـو ادیب رفـت بـه مـکـتـب
در فـضـل بـی نـظـیر و نـه مـغـروردر اصل بی قرین و نه معجب
از خـلق اوست چـشمه خورشیدوز خـلق اوسـت عنبـر اشهب
نـــزدیـــک کــــردگــــار مــــکــــرمدر پــیـش شــهـریـار مــقــرب
در هـر زمــان بــه دانـش مـمـدوحدر هر دلـی بـه جـود مـحـبـب
ای در اصـــول فـــضـــل مـــقـــدموی در فــنــون عــلــم مــدرب
تــقـصـیـر اگـر فـتــاد بــه خــدمـتمـن بــنـده را مـدار مـعــاتــب
کـامـد هـمـی راهـی را یک چـنـددور از جـمـال مجـلـس تـوتـب
تــا بــر زمــیـن بــرویـد نــســریـنتــا بــر فــلـک بــرآیـد عــقـرب
جــاه تــو بـــاد مــیــمــون طــالــعجــان تــو بــاد عـالـی مـرقـب
در مـجـلـسـت ز رتــبــت مـفـرشبــر آخــورت ز دولــت مـرکــبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.