ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ثنای سلطان مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ملک جـوان اسـت و شـهریار جـوان اسـتکــار مــهــیــا و امــر و نــهــی روان اســت
شـغـل زمـانـه مـفـوضـسـت بــه شـاهـیکـز همه شـاهان چـو آفـتـاب عـیان اسـت
خــســرو عــالـم عــلــاء دولـت مـســعــودآنـکـه بــه انـصـاف پــادشـاه جـهـان اسـت
آنـکــه کــمـیـنـه دلــیـل دولــت عــالــیـشآن ظـفـر شـاه بــنـد شـهـر سـتــان اسـت
وآنـکـه کـهـیـنـه مـعــیـن دولـت بــاقــیـشصـاعـقـه انـگـیـز تـیغ فـتـنـه نـشـان اسـت
ای بــســزا خــســروی کــه گــنــبـــد دوارحـکـم تـو را بـنده وار بـسـتـه مـیان اسـت
گـردون از بـیـم تـو بـه جـنـبــش تـیـزسـتمـاهـی از حــلـم تــو بــه بــار گـران اسـت
دهـر ز عـدل تــو بــا نـشـاط و سـرورسـتمـال ز جــود تــو بــا نـفـیـر و فــغــانـســت
عمری کان بی رضای توست هلاک استسودی کان بی سخای توست زیان است
پـی بـه گـمانت نبـرد هر چـه یقـین اسـتره بـه یقـینت نیافـت هر چـه گـمان اسـت
هـیـبـت تـو نـیک سـخـت زخـم اسـت ایـرابــازوی بأس تـو بــس بـلـنـد کـمـان اسـت
هـول تــو در دیـده زمــانــه بــمــانــدســتتـفـتـه دلسـت از نهیب ورفـتـه روان اسـت
شـیـر فـلـک را چـو شـیـر فـرش تـو بـیـنـدصـورت بـنـدد کـه صـورتـش حـیـوان اسـت
ضـعـف نـبــیـنـد ســیـاســت تــو کـه آن راتـقـویـت از رای پـیـر و بــخـت جـوان اسـت
در صـــفــتـــت مــلــک را هــزار دهــان زادهــر دهــنــی را از آن هــزار زبـــان اســت
در سـخـنت نظـم را هزار سـخـن خـاسـتهـر سـخــنـی را از آن هـزار بــیـان اســت
طـبــع ثـنـای تــو را چـنـانـکـه بــبــایـسـتخـواسـت کـه گـوید ز هیچ نـوع نـدانـسـت
عـقـل کـمـال تــو را در آنـچــه گـمـان بــردگـشـت کـه در یابـد ای عـجـب نتـوانسـت
بــاره شـبــدیـز تـو بــه رفـتــن و جـسـتــننــایــب ابـــر بـــهــار و بـــاد خـــزان اســت
گــردن او عــاشــق ارادت دســـت اســتپـــهــلـــوی او فـــتـــنــه ارادت ران اســـت
کـوه درنـگـسـت و نـیـز بـاد شـتـاب اسـتآنچـه رکاب اسـت یارب آنچـه عـنان اسـت
تـیغ بـه دسـت تـو آتـشی اسـت که آن رااز دل و جــان عـدو شــرار و دخــان اســت
بــــود عـــذاب مـــخـــالـــفـــان تـــو در ویکـز تـف حـمـلـه همـی بـه دوزخ مـانـسـت
صــفــهــا از تــف تــیــغ و نــیــزه و زوبــیـنگـفــتــی اطــراف راه کــار کـشــان اســت
وز عـلـم گـونـه گـون فـکـنـده هـمـه خـاکگــفــتــنــی بـــازار گــاه رنــگ رزان اســت
هر کـه در آن روز بـر مـصـاف تـو بـگـذشـتخــسـتــه دل او هـنـوز در خــفـقـان اسـت
وآنـکـه در آن دشــت روی مـنـهـزمـان دیـددیــده ش مأخــوذ عــلــت یــرقــان اســت
ملک بـه یک حـمله ضبـط کردی احـسـنتاین ظـفـرت بـر خـلـود ملـک ضـمـان اسـت
تـیـغ بـینـداز از آنـکـه تـیغ تـو بـخـت اسـتگـنـج بـپـرداز از آنـکـه گـنـج تـو کـان اسـت
خـسـرو صـاحـبـقـران تـویی بـه حـقـیـقـتگـر پـس ایـن چـنـد صـد هـزار قـران اسـت
خـسـرو مطلق تـو بـود خـواهی تـا حـشـرهـر چـه بـگـویـنـد ضـد ایـن هـذیـان اسـت
در ازل ایــزد فــدای جـــان تـــو کــردســتهرچـه بـه گـیتـی در آفـرینش جـان اسـت
حـکـم فـلـک شـد بـه اخـتـیار تـو مـقـصـورهر چـه بـینـدیشـی و بـخـواهی آن اسـت
تـا همـی اندر فـلـک بـروج و نـجـوم اسـتتـا همی اندر زمین مـکـین و مـکـان اسـت
بـسـتـه فـرمان تـو شـهور و سـنین اسـتبــنـده فــرمــان تــو زمـیـن و زمــان اســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.