ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
مـلـک مـسـعـود ابـراهـیـم شـاه اسـتکه بر شاهیش هر شاهی گواه است
نه چون عدلش جهان را دستگیر استنه چـون قـدرش فـلک را پـایگـاه اسـت
نــبـــیــنــد چــون کــلــاه او جـــلــالــتکــلـاه او چــه فــرخــنـده کـلـاه اســت
گـهی از فـرهی رخـشـنـده مـهـرسـتگـهـی از خـرمـی تــابــنـده مـاه اسـت
گرفتـه سـت و گشادسـت و شکستـهز شـمشـیرت کـه دوران را پـناه اسـت
بــه هـر جــایـی کــه انـدر کــل عــالــمزمـیـنـی یـا حـصـاری یـا سـپـاه اسـت
جــهــانــگــیـرا مــلــوک ایـن جــهــان رابـه دولـت خـدمـت تـو پـهـن راه اسـت
بــر جـود تـو هـر ابــری چـو گـردیـسـتبـر حـلم تـو هر کـوهی چـو کـاه اسـت
بـه هـر لـفـظـی کـه گـوید در دهـانـشز سـهم تـیغ تـو وای اسـت و آه اسـت
نه چـون بـنده بـه گیتـی مادحی استنـه چـون تـو در زمـانـه پـادشـاه اسـت
بـدیـن بـنـده اگـر خـواهـی بـبـخـشـایکه حال و کار و بـارش بـس تبـاه است
بــه اطـلـاقـت گـشـاده چــشـم مـانـدهبـه گیتـی هر که او را نیکـخـواه اسـت
نــســنــجــد نــزد تــو یــک پــر پــشــهگرش هم سنگ این گیتـی گناه است
هــمــی تــا خــامــه خــامــوش گــویـدکـه زیر هـر سـپـیدی یک سـیاه اسـت
تـو را هر سـاعتـی از ملک عزی اسـتتـو را هر لحظه ای از بـخت جـاه استپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.