ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حسب حال خویش گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
این چـنین رنج کـز زمـانه مراسـتهـیـچ دانـی کـه در زمـانـه کـراسـت
هر چـه در علم و فضـل من بـفزودهمـچـنـانـم ز جـاه و مـال بـکـاسـت
نـیـسـتـم عـاشـق از چـه رخ زردمنیستـم آهو از چـه پـشت دوتـاست
ای تــن آرام گـیـر و صــبــر گــزیـنکـه هـر امـروز را ز پــس فــرداســت
مـشـو آنجـا کـه دانه طـمع اسـتزیـر دانـه نــگــر کــه دام بــلــاســت
خـویشتـن را خـلق مکن بـر خـلقبــرد نـو بــهـتــر از کـهـن دیـبــاسـت
زان عــزیـز اســت آفــتــاب کــه اوگــاه پـــیــدا و گــاه نــاپـــیــداســـت
هــمــه از آدمــیــم مــا لـــیــکـــناو گــرامـی تــرســت کــو دانـاســت
همه آهن ز جـنس یکـدگـر اسـتکــه هـمــه از مــیـانــه خــار اســت
نعـل اسـبـان شـد آنـچـه نرم آهنتـیغ شـاهان شـد آنچـه روهیناسـت
نـه غـلـط کـردم آنـکـه دانـاییسـتبــرسـیـده بـه هـر مـراد و هـواسـت
هــنــر از تــیــغ تــیــز پــیــدا شــدکـه بــدو شــاه قـبــضــه را آراســت
بــاژگـونـه اسـت کـار ایـن گـیـتـیزین همه هر چه گفتم از سوداست
هر که او راست باشد و بی عیببــر وی از روزگـار بــیـش عــنـاســت
بـه هـمـه حـال بـیـشـتـر بــبــرنـدهـر درخـتــی کـه شـاخ دارد راسـت
تـو چـنـان بـرگـمـان کـه مـن دونمسـخـن من نگـر کـه چـون والـاسـت
اصــل زر عــیــار از خـــاک اســـتاصــل عــود قــمــار نـه ز گــیـاســت
این شـگفـتـی نگـر کـجـا سـخـنمنــکــتــه زایـد هـمــی و آیـد راســت
گر چـه پـیوسـتـه شـعـر گویم منعـادت مـن نـه عـادت شــعـر اســت
نه طـمـع کـرده ام ز کـیسـه کـسنه تـقاضاست شعر من نه هجاست
همچـو مـا روزگـار مخـلـوق اسـتگــلــه کــردن ز روزگــار چـــراســـت
گـلـه از هـیـچ کــس نـبــایـد کــردکز تـن ماسـت آنچـه بـر تـن ماسـت
کـرم پـیلـه هـمـی بـه خـود بـتـنـدکه همی بـند گرددش چپ و راست
ار خـسـی افـتـدت بـه دیده مـنالسـوی آن کـس نگـر کـه نابـیناسـت
حـذر از تـو چـه سـود چـو بــرسـدلـابـد آنچ از خـدای بـر تـو قـضـاسـت
شـادمـانـی بــه عـمـر کـی زیـبــدچـون حقیقت بـود همی که فناست
صـعـب بــاشـد پـس هـر آسـانـینـشـنـیـدی کـه خـار بــا خـرمـاسـت
مـکـرمـت را یکـی درخـت شـناسکه بـرو بـرگ وی ز شـکـر و ثـناسـت
آفــتــابــش ز نــور نـورانـی اســتآب او از مـروت اسـت و سـخــاسـت
ســایـه دارســت و اهـل دانـش رازیـر آن ســایـه مـلـجــاء و مأواســت
مکـرمت کـن که بـگذرد همه چـیزمــکــرمــت پـــایــدار در دنــیــاســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.