ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابونصر پارسی و شرح گرفتاری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
از پس من غمست و پیش غم استز بـر مـن نـمـسـت و زیـر نـم اسـت
ایـن دل بــسـتـه خـسـتـه درد اسـتوین تـن خـسـتـه بـسـتـه الم است
عــجــبــا هـر چــه بــیـش مـی نـالـممـرمرا رنج بـیش و صـبـر کـم اسـت
بـی شـمـار انده اسـت بـر من جـمـعاین بـلا بین کزین شمرده دم است
آتــــــش طـــــبــــــع و دود نـــــیـــــازهـمـه از پـخـت دوزخ شـکـم اسـت
بـــه فـــزازنـــده ســـپـــهــر بـــلـــنــدوین شگفت این بزرگتر قسم است
کـه هـمـه وجــه بــر مـن مـســکـیـناز همه کس تـعدی و سـتـم اسـت
چــه تــوان کـرد کــانـچــه بــود و بــودبــوده حــکـم و رفـتــه قـلـم اســت
قـــصـــه خـــویـــش چـــنـــد پـــردازمبـه کـریمـی کـه صـورت کـرم اسـت
خـواجـه بـونصـر پـارسـی که چـو مهربـه همه فضل در جـهان علم اسـت
در هــنــر تـــاج گــوهــر عــربـــســتدر نـسـب فـخـر دوده عـجـم اسـت
کـف کـافـیـش بــحـری از جـود اسـتطبـع صافیش گنجـی از حکم است
در جـهانش بـه مکرمت دسـت اسـتبـر سـپـهرش ز مرتـبـت قدم اسـت
رزمـش افـروخـتـه تــر از سـقـر اسـتبــزمـش آراســتــه تــر از ارم اسـت
از بــــد روزگـــار مـــعـــصـــوم اســـتبــه بــر شـهـریـار مـحــتــرم اســت
پـــاســخ مــن چـــرا هــمــه لــا کــردچون جـواب همه کسش نعم است
دل بــدان خـوش هـمـی کـنـم کآخــربـه حـقـیـقـت وجـود را عـدم اسـت
بــــاد اقـــبــــال در پــــرســـتــــش اوتـاشـمن در پـرسـتـش صـنم اسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.