ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش مردانگی و جنگجویی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تـا تـوانی مـکـش ز مـردی دسـتکه به سستی کسی ز مرگ نجست
ماهی ار شـسـت نگـسـلد در آببـسـتـه او را بـه خـشکی آرد شسـت
هـر کــه او را بــلــنـد مـردی کــردتـــا بـــه روز اجـــل نــگــردد پـــســـت
روی نـنـمـود خــوب در مـجــلــستــا نـدیـدنـد در مـصـافـش شـکـســت
هر کـه بـا جـان نـایسـتـاد بـه رزمدان که در پـیشگه بـه حـق ننشسـت
ســر فـرازد چــو نـیـزه هـر مـردیکـه مـیان جـنـگ را چـو نـیزه بـبـسـت
ای بـــســا رزمــگــاه چـــون دوزخکــه قــضــا انــدر او درســت نــرســت
دل مردان ز تـرس چـون دل طـفـلسـر گـردان ز حـمله چـون سـرمسـت
چـرخ گردان ز گرد کـان چـو شـبـهتـیـغ بـران ز خـون چـو شـاخ کـبـسـت
نیزه چـون حـمله خـواستـم بـردنگـشـت پـیچـان مرا چـو مار بـه دسـت
گفتم این شاخ مرگ راست گرایکـه بــسـی دل بــه خـواهـم خــسـت
کـنـی ار احـتـراز وقـتـش نـیـسـتور کـنـی اضــطـراب جــایـش هـســت
یا بـجـنبـی همـی ز شـادی خـونیـا بــلـرزی هـمـی ز بــیـم شـکـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.