ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
امــیــر غـــازی مـــحـــمــود رای مــیــدان کـــردنشاط مرکب میمون و گوی و چـوگان کرد
زمـــیــن مـــیـــدان بـــر اوج چـــرخ فـــخـــر آوردچـو شـاه گـیتـی رای نشـاط مـیدان کـرد
فــــلـــک ز تــــرس فــــرامـــوش کــــرد دوران راچــو اســب شــاه در آوردگـاه دوران کـرد
ز بــیـم آنـکـه رســد گـوی شـاه بــر خــورشـیـدبـه گـرد تـاری خـورشـید روی پـنهان کـرد
چــــو دیـــد گـــردون دوران شــــاه در مـــیـــدانهــمــی نــیـارد آن روز هـیـچ دوران کــرد
چــو هـالـه گــاه شــهـنـشــاه اوج گــردون بــودگـذار گـوی ز چـوگـان بـر اوج کـیـوان کـرد
بـــه ســم مــرکــب روی ســپــهــر تــاری کــردبـه زخم چوگان چشم ستـاره حیران کرد
چــو دیـد چــوگـان مـر شـاه را چــو غـران شـیـربه دستش اندر خود را چو مار پیچان کرد
چــو دیـد شــاه چــو پــیـچــنـده مـار چــوگـان رانشاط و رامش و شادی هزار چـندان کرد
اگـر نـه مـرکــب مـیـمـونـش هـســت بــادبــزانچـرا بـه رفـتـن بـا بـاد عـهد و پـیمان کـرد
مگـر نگین سـلیمان بـه دسـت خـسـرو ماسـتکه چـون سلیمان مربـاد را بـه فرمان کرد
چـرا سـلـیمـان خـود نـام مـهر سـیفـی داشـتکـه بـاد چـونان فـرمانبـری سـلیمان کـرد
بــســا کـهـا کـه بــر آن کــوه شــاه چــوگـان زدبـه سـم مرکـب که پـیکـرش بـیابـان کـرد
بـسـا شـها کـه بـه گـشـت او ز دوسـتـی ملکبـسـا امیر که بـا رأی شـاه عـصـیان کـرد
بــه تـیـر شـاه مـر ایـن را چـو تـیـر بــی پــر کـردبـه تـیغ بـاز مر آن را چو تیغ بـی جان کرد
عـجـب مـدار کـه مـحـمـود سـیـف دولـت و دیـنبـه بـخت و دولت عالی چنین فراوان کرد
در آنچـه جـست همه خشندی سلطان جـستهـر آنـچـه کـرد ز بـهـر رضـای یـزدان کـرد
ایـا شــهـی کـه جــهـان را کـف تــو داد نـســقچنانکه رای تو مر ملک را بـه سامان کرد
هر آن کسی که همی کینه جست با تو به دلنه دیر زود که بـخـت بـدش پـشیمان کرد
تـــو آن جـــوادی شـــاهــا کـــه آز گـــیــتـــی راسـخـاوت تـو بــدسـت فـنـا گـروگـان کـرد
هـمـیـشــه جــایـگـهـت بــوســتــان دولـت بــادکه دولت تـو جهان را بـسان بـستـان کردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.