ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»از وزیر بهروز بن احمد یاری خواهد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بــهــروزبـــن احــمــد کــه وزیــر الــوزرا شــدبـشکفت وزارت که سـزا جـفت سزا شد
تـا رای چو خورشیدش بـر ملک و ملک تـافتهر رای کـه بـر روی زمـین بـود هبـا شـد
تـا چـون فلک عالی بـر صحـن جـهان گشـتآفـاق جـلـالـت هـمـه پـر نـور و ضـیا شـد
بــا رتــبــت او پــایـه افــلـاک زمـیـن گـشــتبـا همت او چـشمه خـورشید سـها شد
اقـبـال و سـعـادت را آن مجـلس و آن دسـترویـنـده زمـین آمـد و بـارنـده سـمـا شـد
از قـــافـــلـــه زایـــر آن درگـــه ســـامـــیــشکعبـه ست که مأوای مناجـات و دعا شد
تــا گــشــت خــریـدار هــنــر رای بــلــنــدشبــازار هــنــرمــنــدان یــکــبــاره روا شــد
فـتــنـه ره تــقـدیـر و قـضــا هـرگـز نـســپــردتــا فـکـرت او پــرده تــقـدیـر و قـضـا شـد
چـون بـنده شـدش دولـت و اقـرار همی کـردآخـر خـرد روشـن و بـشـنـیـد و گـوا شـد
دشـمـنـش کـه بـگـریخـت ز چـنگـال نهیبـشصـد شـکر همی کرد که در دام بـلا شـد
ای آنــکــه بـــه اقـــبـــال تـــو در بـــاغ وزارتهر شاخ که سـر بـرزد بـا نشو و نما شد
تـا رحـمـت و انـصـاف تـو در دولـت پــیـوسـتگـیتـی همه از صـاعـقـه ظـلم جـدا شـد
ایـام تــو در شــاهـی تــاریـخ هـنــر گــشــتآثــار تــو در دانـش فـهـرســت دعـا شــد
بـس عاجـز و درمانده و بـس کوفتـه چون منکـز چـنـگ بــلـا زود بــه فـر تــو رهـا شـد
دانـنـد کـه در خــدمـت ســلـطـان جــهـانـدارتـا گـشـت زبـانم بـه ثـنـا وقـف ثـنـا شـد
زانجـای که از آن تـاخـتـه بـودیم بـه تـعـجـیلزیرا کـه همه حـاجـب زین جـای روا شـد
ظـنـی کـه بـیـاراسـتـه بــودیـم تـبـه گـشـتتـیـری کـه بـینـداخـتـه بـودیم خـطـا شـد
گر دیده من جـسـت همی تـابـش خـورشیدروزم چـو شـب تــاری تــاریـک چــرا شـد
گــیـرم کــه گــنـه کــردم والـلـه کــه نـکــردمعـفـوی کـه خـداونـدان کـردند کـجـا شـد
دارم بـــه تـــو امـــیــد و وفـــا گـــرددم آخـــرکـامید همـه خـلـق جـهان از تـو روا شـد
گـر راسـت رود تـیر امیدم نه شـگفـت اسـتزیرا چـو کـمـان قـامتـم از رنج دو تـا شـد
مدحی چو شکوفه نه شکفت است ز طبعماکنون که تن از خواری همجنس گیا شدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.