ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»توسل به علی خاص در زمان گرفتاری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای خـاصـه شـاه شـرق فریادچـرخـم بـکـشـد همـی ز بـیداد
نا بـسـتـه دری ز مـحـنت منصـد در ز بــلـا و رنـج بــگـشــاد
بـی مـحـنت نیسـتـم زمـانیمــادر ز بـــرای مــحــنــتـــم زاد
زین رنج که هست بـر تن منبـگـدازد سـنگ سـخـت و پـولاد
هر ساله بـلا و سختی و رنجمن بـیش کـشـیده ام درین زاد
شـــاگـــردی روزگـــار کـــردماز بــهـر چـرا نـگـشـتـم اسـتـاد
دانـد کـه نـکـرده ام گـنـاهـیآن کس که خـلاص خواهدم داد
درویشی و نیسـتـی ز لوهوربـر کند و بـه حـضـرتـم فرسـتـاد
نان پـاره خویشتـن بـجـستـماز شـــاه ظــهــیــر دولــت و داد
این رنگ به جز عدو نیامیختاین بـهتـان جـز حـسـود نـنـهـاد
نـابـرده بـه لـفـظ نـام شـیریندر کـوه بـمـانـده ام چـو فـرهـاد
از بـهر خـدای دسـت من گیرکـز پــای تــن مـن انـدر افــتــاد
جــورســت ز روزگــار بــر مـنای حــــاکـــم روزگـــار فـــریـــاد
ای بـحر نبوده چون دلت ژرفوی ابــر نـبـوده چـون کـفـت راد
نه داشت ثـبـات حـزم تـو کوهنـه یـافـت مـضـای عـزم تـو بـاد
خـسـرو بـه تـو کـامگـار دولتدولـت بــه تــو اسـتــوار بــنـیـاد
دانـم بــر تــو نـیـم فــرامـوشزیرا کـه بـه مـدح هـسـتـیم یـاد
بــنـده شــومـت درم خــریـدهزیـن حـبــس گـرم کـنـی تـوآزاد
تـا پــیـش صـفـر بــود مـحـرمتــا از پــس تـیـر هـسـت مـرداد
از دولـت و بـخـت شـاد بـادیوانکس که به تو نه شاد ناشاد
این رنج کـه هسـت بـر زیادتبـر دیـده و جـان دشـمـنـت بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.