ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گله از اختران آسمان و توصیف صبح

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
زیـور آســمــان چــو بــگــشــایـنــدکــلــه هــای هــوا بـــیــارایــنــد
کــوه را ســر بــه ســیـم درگـیـرنـددشــت را رخ بــه زر بــیـنـدایـنـد
زنگ ظـلـمت بـه صـیقـل خـورشـیدهـمــچــو آئیـنـه پــاک بــزدایـنـد
صـــبـــر از انــدوه مــن فــرار کــنــدایـن بــکـاهـنـد و آن بــیـفـزایـنـد
اخـــتـــران نـــور مـــهــر دزدیــدنـــدزان بــدو هـیـچ روی نـنـمــایـنـد
مــهـر چــون روز نـور مـه بــســتــداخـتـران شـب همـی پـدید آینـد
بـینـی انـدر سـپـیده دم بـه نـهـیبکـه ز لـرزه هـمـی نـیـاســایـنـد
ایـســتــاده هــمــه ز بــهــر گــریــزرایـــت آفــــتــــاب را پــــایـــنـــد
در هــزیــمــت ز نــور و تـــابـــش اوهـر چــه دریـافــتــنـد بــربــایـنـد
ای عـجـب گـوهـران نـیـک و بــدنـدنه به یک طبـع و نه به یک رایند
مـهتـرنـد آنـچـه زان گـران دسـتـنـدکـهتـرنـد آنـچـه زان سـبـکـپـایند
طــالــع از ارتــفــاع شــب گــیـرنــدهمه را همچو شب همی زایند
پـــدر عـــقـــل و مـــادر هــنـــرنـــدپـس چـرا سـوی هر دو نگـرایند
هـمــه پــالــوده نــقــره را مــانـنــدنــقــره ضــر و نــفــع پــالــایـنــد
چـون سـنـان هـا زدوده انـد و ازیـنبـر دل و بـر جـگـر نـبـخـشـایـنـد
در نــظـــر دیــده هــای مـــارانــنــدخـلـق را زان چـو مار بـفـسـایند
گـر چـه مـا را چـو مـار حـلـه دهـنـدروزی آخــر چــو مــار بــگــزایـنـد
نـتـوان جـسـت از آنـچـه پـیش آرندکـرد بــایـد هـر آنـچـه فـرمـایـنـد
زنــدگــانـنــد و جــان زنـده خــورنـدتــازگـانـنـد و عــمـر فـرســایـنـد
هـر چـه پــیـراسـتـنـد بــگـشـودنـددل مـبــنـد انـدر آنـچـه پـیـرایـنـد
گــاه در روی ایـن هـمــی خــنـدنـدگـاه دنـدان بـر آن همـی خـاینـد
از پــی ایـن عــبــیــر مــی بــیـزنــدوز پـی آن حـنـوط مـی سـایـنـد
دورهـــا چـــرخ را بـــپـــیــمـــودنـــدقـرن هـا نـیـز هـم بــپــیـمـایـنـد
نکنند آنچه رای و کام کسی استزانکـه خـود کـامگـار و خـود رایند
قــطــره ای آب و خــاک را نــدهـنـدتـا بـه خـون روی گـل نـیـالـایـنـد
گــنــه و عــذرشــان خـــردمــنــداننـه بـگـوینـد و هـیـچ نـسـتـاینـد
خــلــق را پـــاره پــاره در بـــنــدنــدپـس از آن بـنـدبـنـد بـگـشـایـنـد
خـیز مسـعـود سـعـد رنجـه مبـاشهمـچـنینـنـد و همـچـنین بـاینـد
هــمــه فـــرمــان بـــران یــزدانــنــدتــا نـدانـی کــه کــار فــرمـایـنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.