ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ثقة الملک طاهربن علی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
وصف تـو چـو سـرکشان بـکردنداز هر هنرت یکـی شـمـردنـد
صـد یک ز تـو چـون همـه نبـودندامــروز هـمــه ز تــو بــدردنـد
جـان بــازانـی کـه شـیـر گـیـرنـدپـیش تو چو مهره های نردند
بـا آن کـه بـه هر هنر همه کـسدر دهـر یـگـانـه انـد و فـردنـد
آنـان کـه چــو کــوه ســرفــرازنـدبـا بـاد سـیاسـت تـو گـردنـد
گـویـنـد هـمـه کــه مـرد مـردیـموالله که به پیش تو نه مردند
ای مــرد جــهـان تــمــام مــردیمـردان جـهان سـر تـو گـردند
بــاده هــمــه کــافــیــان عــالــمبــر یـاد کـفـایـت تـو خـوردنـد
چـون تـو ثـقـت الـمـلـک نـدیدنـداقـرار بــدیـن حـدیـث کـردنـد
والـلـه کـه بـه کـفـش تـو نیرزنـدآنـان کـه ره سـخـا سـپـردند
هر فرش که گستری ز حشمتمـمـکـن نشـود کـه درنوردند
بـدخـواهان تـو هر چـه هسـتـنددلـخـسـتــه چـرخ لـاجـوردنـد
بـا مـحـنـت و رنـج همـنـشـیننـدبــا چــرخ زمـانـه در نـبــردنـد
بـا قـامـت چـون کـمـان دوتـایـنـدبــا چـهـره چــون زریـر زردنـد
هر چـنـد بـر آتـشـسـتـشـان دلاز دم همه جفت بـاد سردند
نـه نه کـه تـو را نـمـانـد بـدخـواهبـودنـد و بـه درد دل بـمـردند
ای آن کــه بــهـر هـنـر بــزرگــانپـیش تـو چـو کودکان خـردند
امـروز بــه مـن رسـیـد پــنـجــیزان ده کـه مـرا امـیـد کـردنـد
وز پــنــج دگــر نــیـافــتــم هـیـچمی تـرسـم کز میان بـبـردند
دلشـاد بـزی کـه بـخـت و دولـتدر جمله عنان بـه تو سپردندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.