ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در اثبات صانع و بینش خویش

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
جـــهــان را عـــقــل راه کــاروان دیــدبـضـاعتـهاش خـوان اسـتـخـوان دید
همـه تـرکـیب عـمـرش در فـنـا یافـتهـمـه بـنـیـاد سـودش بـر زیـان دید
خـرد خـیـره شـد آنـجــا کـز جـهـالـتگـروهـی را ز صـانـع بـر گـمـان دیـد
چــرا شــد مــنـکــر صــانـع نـگــویـیکسی کو کالبـد را عقل و جـان دید
چـنـان چـون بـیـنـی انـدر آئیـنـه رویبـد و نیک جـهان چـشمم چنان دید
بــسـی چــشـم سـرم دیـد آشـکـارادو چندان چـشم سر اندر نهان دید
ز تــاریـکــی و مــحــنــت آن نــدیــدمکــه بــتــوانـنـد مـردان جــهـان دیـد
اگر بـه بینم از هر کس عجب نیستبــه تـاریـکـی فـراوان بــه تـوان دیـد
ز سـر مـن از آن دشـمن خـبـر یافـتکـه بـر رویم ز خـون دل نـشـان دید
گل زردم بـه رخ بـر غـم از آن کاشـتکه از چشمم دو جـوی آب روان دید
سبک در بوته زد مسکین تنم دستکــه بــر گـردن گـنـه بــار گـران دیـد
ز نـاشـایـســت کـردن شـرمـش آمـدکـه بـر دو کـتـف خـود بـار گـران دید
فــراوان بــی خــرد کـانـدر جــهـان اوغـم و شـادی ز لـعـل این و آن دیـد
خـرد آن داشت کو نیک و بـد خـویشز ایــزد دیــد نــه از آســـمــان دیــد
گــل بــی خــار انـدر گــلــشــن دهـربه چشم تیز بین کی می توان دیدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.