ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شکایت از روزگار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
روزگـاریـسـت سـخـت بــی فـریـادکــس گــرفـــتـــار روزگــار مــبـــاد
شـیـر بــیـنـم شـده مـتــابــع رنـگبــاز بــیـنـم شـده مـسـخــر خــاد
نـه بـه جـز سـوسـن ایچ آزادسـتنه بـه جـز ابـر هسـت یک تـن راد
نـه بــگــفــتــم نـکــو مـعــاذالــلــهایـن ســخــن را قــوی نـیـامـد لـاد
مــهـتــرانـنـد مــفــضــل و هـر یـکانـــدر افـــضـــال جـــاودانـــه زیــاد
نیست گیتی به جز شگفتی و نیزکار من بین که چون شگفت افتاد
صـد در افـزون زدم بـه دسـت هنـرکـه بـه من بـر فـلک یکـی نگشـاد
در زمـان گــردد آتــش و انـگـشــتگر بـگیرم بـه کف گل و شـمشـاد
بـار اندوه پـشـت مـن بـشـکـسـتبـشـکـند چـون دو تـا کـنی پـولـاد
نـشــنـود دل اگــر بــوم خــامــوشنـکــنــد ســود اگــر کــنـم فــریـاد
گـر چــه اســلـاف مـن بــزرگـانـنـدهـر یـک انـدر هـنـر هـمـه اسـتـاد
نسـبـت از خـویشتـن کنم چـو گهرنـه چـو خـاکـسـتـرم کـز آتـش زاد
چــون بــد و نـیـک روزگــار هـمــیبـگذرد این چو خاک و آن چون بـاد
نـز بــد او بــه دل شــوم غـمـگـیـننه ز نیکش بـه طبـع بـاشـم شـاد
ایـن جـهـان پـایـدار نـیـسـت بــدانکـه بــر آبــش نـهـاده شـد بـنـیـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.