ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»وصف پائیز و مدح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بــاد خـزان روی بــه بــسـتـان نـهـادکــرد جــهـان بــاز دگــرگــون نـهـاد
شـاخ خـمیده چـو کـمـان بـرکـشـیدسـر مـا از کـنـج کـمـیـن بـرگـشـاد
از چـــمــن دهــر بـــشــد نــاامــیــدهـر گـل نـورسـتـه کـه از گـل بــزاد
شـاخـک نـیـلـوفـر بـگـشـاد چـشـمبـید بـه پـیشش بـه سجود ایستاد
قـمری از دسـتـان خـاموش گـشـتفــاخــتــه از لـحــن فـرو ایـســتــاد
بــاد شــبــانــگــاه وزیــد ای صــنــمبــــاده فـــراز آر هـــم از بــــامـــداد
جـوی روان سـیـمـیـن گـشـتـه ز آببــرگ رزان زریــن گــشــتــه ز بـــاد
بـــاده فـــراز آریــد ای ســـاقـــیـــانهـمـچــو دو رخــســاره آن حــورزاد
شـعـر همـی خـوانـید ای مـطـربـانرحـمـت بــر خـسـرو مـحـمـود بــاد
شـاه اجــل خــسـرو گـردون سـریـرسـیـف دول خــســرو خــسـرونـژاد
آن کـه بــدو تــازه شــده مـمـلـکــتوانـکـه بــدو زنـده شـده دیـن و داد
آنکه بـه گه کوشـش چـون روسـتـمآنکه بـه گه بـخشش چـون کیقبـاد
آنــکــه چــنــو دیــده عــالــم نــدیـدوانـکــه چــنـو گــردش گـردون نـزاد
کــرد چــه کـردی نـکـنـد هـیـچ کـردراد چـــو رادی نــکـــنــد هــیــچ راد
شــاهـان بــاشــنــد بــه نــزدیـک اوراست چـنان چـون بـه بـر بـاز خـاد
آن کـه چـو جـام مـی بـر کـف نـهنـدشــاهـان از نــامــش گــیـرنــد یـاد
حـــمــلــه او کــوه ز جـــا بـــرکــنــدور بـــودش ز آهــن و پـــولـــاد لــاد
این شه و شاهی ز تو با رسم و فروی مـلــک و مـلـک ز تــو بــا نـهـاد
تــا بــه جــهـان انـدر شــاهـی بــودجـان و دلـت بـاد همه سـاله شـاد
هـر کـه تـو را دشـمـن بــادا بـه دردوآن که تو را دوست به شادی زیاد
هــر چــه بــگــویـم ز دعــا کــردگــاردعــوت مـن بــنـده اجــابــت کــنـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.