ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح یکی از اکابر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای بــزرگــی کــه دیـن و دولـت راهـمـه آثــار تــو بــه کـار شــود
هـر زمـان شـادتــر شـود آن کـسکـه بـه نـامـت بـه کـارزار شـود
گــفــتـــه و کــرده تـــو در عــالــمهــمــه تــاریــخ روزگــار شــود
پــشــتــوان کــمــال چــون بــایــدمـیـخ حـزم تــو اسـتــوار شـود
ذره ای کـان ز حـلـم تــو بــجــهـدبـیخـی از تـند کـوهسـار شـود
قــطـــره کــان ز جـــود بـــچـــکــدسـیـلـی از ابــر تـنـدبــار شـود
تــابــود مـرغـزار جــود تــو ســبــزامــل خــلــق کــی نـزار شــود
مـوقـف بـزم تـو شـکـارگـهـیسـتکه در او شـکرها شـکـار شـود
بس یسار و یمین که زی تو رسداز یـمـیـن تــو بــا یـسـار شـود
شـــب رنـــج ولـــیــت روز شـــودگل بـه دست عدوت خـار شود
هر کـه نـزد تـو نیک نیسـت عـزیززود بـینی کـه نیک خـوار شـود
وانــکــه راه خــلــاف تــو ســپــرداگـر آبــسـت خــاکـسـار شـود
گـــرد گـــردن زه گـــریـــبـــانـــشآتـشین طوق و گر زه مار شود
هــر کــه انــدر هــوای تــو نــبــودبــر تــن او هـوا حــصــار شــود
دل بــدخــواهـت ار ز سـنـگ بــودپیش خشم تو چون غبار شود
هــیــبــت تــو چــو آتــش افــروزداخــتــر آســمـان ســرار شــود
خـاطـر انـدر مـصـاف مـدحــت تــوهمـچـو بـرنده ذوالـفـقـار شـود
طــبــع در گــرد وهـم تــو نـرســدگـر همه بـر قـضـا سـوار شـود
چـون تـو انـدر خـزان بـه بـاغ آیـیآن خــزان بــاغ را بــهـار شــود
هـمـه اطــراف بــی نـگـار چــمـنهمـچـو طـبـع تـو پـرنگـار شـود
وز تــو ایــن بـــاغ نــصــرت آبــادانبـه شـگفتـی چـو قندهار شود
شـــاخ هــا را ز لــفـــظ تـــو روزیگـوهـر شـب چــراغ تــار شـود
هسـت ممکن که قـوت و حـرکـتعــرض پــنــجــه چــنــار شــود
بـــزم فــرخــنــده تــو را ســاقــیقـامـت ســرو جــویـبــار شــود
در فــراق تــو هـر زمــان تــن مـناز بـس اندیشه بـی قرار شـود
هـر مـیـم کآبــگـون سـپـهـر دهـدمـغـز عـیـش مـرا خـمـار شـود
اشـک من ناردانه شـد نه عـجـبگـو دل مـن کـفـیـده نـار شــود
چـنـد بـاشـم در انـتـظـار و هـوسکـه مگـر بـخـت سـازگـار شـود
این بـتـر بـاشـدم کـه راحـت عـمردر ســر رنــج انــتــظــار شــود
پــار مـقـصـود مـن نـشـد حــاصـلتـرسم امسال همچو پـار شود
ای فـلک همتـی که هر چـه کنیمــایـه عــز و افــتــخــار شــود
یـادگــار جــهـان شــدی و مــبــادکـه جـهـان از تـو یـادگـار شـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.