ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دریغ بر جوانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
دریــــغـــــا جـــــوانــــی و آن روزگــــارکـه از رنـج پــیـری تــن آگـه نـبــود
نـشــاط مـن از عـیـش کـمـتــر نـشــدامـیـد مـن از عــمــر کــوتــه نـبــود
ز سـسـتـی مـرا آن پـدیـد آمـده سـتدرین مـه کـه هرگـز در آن مه نبـود
سبـک خشک شد چـشمه بـخت منمـگـر آب آن چــشـمـه را ره نـبــود
در آن جــا هــم افــکــنــد گــردون دونکـه از ژرفـی آن چــاه را تــه نـبــود
بــهـشـتـم هـمـی عـرضـه کـرد و مـراحـقیقت که دوزخ جـز آن چـه نبـود
بسا شب که در حبس بر من گذشتکه بـینای آن شـب جـز اکمه نبـود
ســــیـــاهـــی ســـیـــاه و درازی درازکــه آن را امـیـد ســحــرگـه نـبــود
یــکـــی بـــودم و دانــد ایــزد هــمــیکـه بــر مـن مـوکـل کـم ازده نـبـود
بـه گوش اندرم جـز کس و بـس نشـدبــه لـفـظ انـدرم جـز اه و وه نـبــود
بـــــدم نــــاامــــیــــد و زبـــــان مـــــراهمه گفتـه جـز حـسبـی الله نبـود
بــه شـاه ار مـرا دشـمـن انـدر سـپـردنـکــو دیـد خــود را و ابــلــه نــبــود
کـــه او آب و بــــاد مـــرا در جــــهـــانهمه ساله جز خاک و جز که نبـود
مــوجـــه شـــمـــرد او حـــدیــث مـــرابــه ایـزد کـه هـرگـز مـوجـه نـبــود
چــو شــطـرنـج بــازان دغـایـی بــکـردمرا گفت هین شه کن و شه نبود
گـرین قـصـه او سـاخـت مـعـلـوم شـدکـه جـز قـصـه شـیـر و روبـه نـبـود
اگـــر مــن مــنــزه نــبـــودم ز عـــیــبکـس از عـیـب هـرگـز مـنـزه نـبـود
گـرم نـعـمـتــی بــود کـاکـنـون نـمـانـدکنون دانشـی هسـت کانگه نبـود
چـو من دسـتـگـه داشـتـم هیچ وقـتزبــــان مـــرا عـــادت نـــه نـــبـــود
بــه هـر گـفـتــه از پــر هـنـر عــاقـلـانجوابـم جـز احسنت و جز خه نبـود
تـــنــم شـــد مــرفـــه ز رنــج عـــمــلکـه آنـگـه ز دشـمـن مـرفـه نـبــود
دریــن مــدت آســایــشــی یــافــتـــمکـه گـه بـودم آسـایش و گـه نبـود
جـــدا گــشــتـــم از درگــه پـــادشــاهبـدان درگـهـم بـیـش ازین ره نـبـود
گـــرفـــتــــم کـــنـــون درگـــه ایـــزدیکـزیـن بــه مـرا هـیـچ درگـه نـبــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.