ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»داستان تبه روزی و گرفتاری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـیـچـاره تـن مـن کـه ز غـم جـانـش بــرآمـداز دسـت بــشـد کـارش و از پـای درآمـد
هرگز بـه جـهان دید کسـی غم چـو غم منکز سر شودم تـازه چو گویم بـه سر آمد
آن داد مـرا گـردش گـردون کـه ز سـخــتــیمـن زهر بـخـوردم بـه دهانم شـکـر آمـد
وان آتــش ســوزنـده مـرا گـشــت کـه دوزخدر خواب بـدیدم بـه دو چشمم شرر آمد
جــز بــر تــن مـن نـیـســت گــذر راه بــلـا راگـویـی کـه بــلـا را تـن مـن رهـگـذر آمـد
بـا لـشـکـر تـیـمـار حـشـر خـواسـتـم از تـناز آب دو چشمم بـه دو رخ بـر حشر آمد
جـانـم بــشـدی گـر نـبــدی دل کـه دل مـناز تـیـر بــلـا پـیـش مـن انـدر سـپــر آمـد
هر تیر که گردون به سوی جان من انداختدل گـشـت سـپـر بـر دل بـیچـاره بـرآمـد
چـون پـاره شـد از تـیر بـلا این دل مسـکـینهر تـیر کـه آمـد پـس از آن بـر جـگـر آمد
بــس زود بــرآمـد ز فــلـک کـوکـب ســعــدمچـه سود که در وقت فرو شد چـو بـرآمد
آن شـب کـه دگـر روز مـرا عـزم ســفـر بــودنـاگــاه ز اطــراف نـســیـم ســحــر آمــد
بــوی تــبــتـی مـشـک و گـل زرد هـمـی زدوان ترک من از حجره چو خورشید برآمد
زان دیـده چـون نـرگـس چـون دیـده نـرگـسدر دیــده تــاریــک پــر آبــم ســهــر آمــد
یـک حــلـقـه کـوتــاه ز زلـفـش بــکـشــیـدمزان حـلقـه مر او را بـه میان بـر کـمر آمد
زان زلـفـک پــرتــاب و از آن دیـده پــر خــوابیک آسـتـی و دامـن مـشـک و گـهر آمـد
گـفـتـم کـه مرا تـوشـه ده از دو لب نوشـینکـاهنگ سـفـر کـردم و وقـت سـفـر آمد
از خــط وفــا ســرمـکـش و دل مـبــر از مـنکـاین عـشـق همـه رنج و درد سـر آمـد
گفتـا چه کنم من که ازین عشق جـهانسوزدل در سر اندوه شد و جـان در خطر آمد
یک هجـر بـه سـر نامده هجـری دگـر افـتـادیک غـم سـپـری ناشـده غـمی دگر آمد
چــون ابــر ز غــم دیــده مــن بــاران بــاریــدتـا شـاخ فـراق امـروز دیـگـر بــه بــر آمـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.