ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان ظهیرالدوله ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شـــهـــریـــارا کـــردگـــارت یـــار بــــادبـــنــده تـــو گــبـــنــد دوار بـــاد
روز جـــاهــت را ســـعـــادت نــور بـــادشـاخ ملکـت را جـلـالـت بـار بـاد
عـزم جـزم تــو بــه حـل و عـقـد مـلـکچـون سـتـاره ثـابـت و سیار بـاد
طـبــع و عـقـلـت بــحــر لؤلؤ مـوج بــاددسـت جـودت ابـر گـوهربـار بـاد
نــقــطــه ای بــاد آســمــان گــرد درترای تــو بــر گـرد او پــرگــار بــاد
دولـتــت را سـعـی بــی تـقـصـیـر بــادنـصـرتـت را تـیـغ بـی زنـگـار بـاد
زار وقــــت شــــادی تــــو زیــــر بـــــادخــار وقـت جــود تــو دیـنـار بــاد
روزهــای روشـــن گـــیــتـــی هــمـــهبــر عـدوی تـو شـبــان تــار بــاد
مـغـز بــدخـواه تــو انـدر خــاک خــفـتدیــده اقــبـــال تــو بــیــدار بـــاد
چـــرخ را بــــا حـــاســـدت آویـــز بـــادبـخـت را بـا دشـمنت پـیکـار بـاد
تـــارک ایــن زیــر چــنــگ شــیــر بـــادسـینـه آن پـیـش نـیش مـار بـاد
تـــیـــغ و تـــیـــرت را بــــه روز کـــارزارفتح و نصرت قبـضه و سوفار بـاد
در جــهـان بــر هـر جـهـانـگـیـری ز تــوهر مـثـالـی لـشـکـری جـرار بـاد
صـدرت از مـه مـنـظـران بــاد آســمـانبـزمت از بـت پـیکران فرخـار بـاد
دســــت و بــــازوی تــــو را در کـــارزارفـــر و زور حـــیـــدر کـــرار بــــاد
رای تـو تـابــنـده چـون خـورشـیـد بــادملک تـو پـاینده چون کهسار بـاد
هر که از شادیت چون گل تازه نیستهمچو شاخ گل دلش پر خار باد
دولـتـت هـر سـو کـه تـازی جـفـت بـادایزدت هر جـا که بـاشی یار بـاد
تـو عـجـب داری کـه مـن گـویم همـیکـز جـلـالت شـاه بـرخـوردار بـاد
کـز فـلـک هـر سـاعـتــی گـویـد مـلـکخـسـرو ابـراهیم گـیتـی دار بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.