ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»باز در مدح او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
از جــــور زمـــانـــه را جــــدا کـــردبـا عدل بـه لطفش آشنا کرد
آن شـاه کـه تــخــت مـمـلـکـت راچون چـشمه مهر پـرضیا کرد
عـــادل مــلــکــی کـــه ایــزد او رابـر جـمع ملـوک پـیشـوا کـرد
یـاری کــردش خــدای بــر مــلــککو یاری دین مصـطـفـی کـرد
ده شـیر بـه رزم یک زمان کـشـتده گنج بـه بـزم یک عطـا کرد
ای شــاه تــو را خــدا بـــی چــونبـر خـلق زمانه پـادشـاه کـرد
بــر لــوح نـوشــت نــام مــلــکــتبـر مـلـک تـو لـوح را گـوا کـرد
روی هـمـه خــســروان تــو را دیـدتـاج همه خسروان تـو را کرد
خـورشـیـد مـلـوکـی و شـکـوهـتعمر همه خـسروان هبـا کرد
تأیـــیـــد تــــو خـــاک درگـــه تــــودر گـیـتـی اصـل کـیمـیـا کـرد
اقـــبـــال تـــو گــرد مــوکـــب تـــودر دیـده مـلــک تــوتــیـا کــرد
کــیــن تـــوز آب آتـــش افــروخــتمهر تـو سـمـوم را صـبـا کـرد
چـون گـردون گـشـت بـا تـو یـکـتـادر پیش تو پـشت را دوتا کرد
هـر طـبـع کـه بـود کـم تـوانـسـتاوصـاف تـو در خـور سـزا کـرد
هـر وهـم کـه هـسـت کـی تـوانـددر بـحـر مـدیحـت آشـنـا کـرد
ای شـاه جـهـان فـلـک نـدانـسـتآنـگـاه کـه بـر تـنم جـفـا کـرد
چــون دیـد مــرا بــه خــدمــت تــودانست که آن جـفا خـطا کرد
آنـســت رهـی کــه از دل و جــانگـاهـیـت دعـا و گـه ثـنـا کـرد
هـمـواره ثــنـات بــر مــلــا گــفــتهـمـواره دعـات در خــلـا کـرد
یک مـجـلـس اگـر نگـفـت مـدحـتدر مجـلس دیگرش قـضـا کرد
لـفــظ تــو چــو نـام بــنـدگـان بــردنـام رهـی از مـیـان رهـا کـرد
مــرحــوم تــر از هــمــه مــرا دیــدمـحـروم تـر از همـه مـرا کـرد
انــدیــشــه مــرا بـــه حـــق ایــزدکز لذت خواب و خور جدا کرد
هر بنده که از تو حاجتی خواستآن حــاجــت رای تــو روا کـرد
پــس رای تــو بــنـده را فــرامـوشاز بــهـر خــدای را چــرا کــرد
بــاقــی بــادی کـه عــدل را چــرخدر مـلـک تـو سـایه بـقـا کـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.