ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح عمید ابوالفرج نصر ابن رستم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای اصــل ســـخـــا و رادی و دادبــخـل از تــو خـراب و جــود آبــاد
ای خـواجـه عـمـید نصـر رسـتـمحـسـاد بـه رنج و ناصحـت شـاد
چـون بــاز تــویـی بــلـنـد هـمـتمـردار خــورد عـدوت چــون خــاد
خـورشـیـد سـخــای تــو بــرآوردآن را کـه بـه چـاه مـحـنت افـتـاد
رسـتـم نـبـود بـه پـیـش تـو مـردحـاتــم نـبــود بــه پــیـش تـو راد
تـو شـاد نشسـتـه ای بـه لوهورنـام تـو بــه سـیـسـتــان و نـوزاد
در قـصـر شـجــاعـت و سـخـاوتاز رای رفــیــع تــســت بــنــیــاد
شــاگــرد دل تــو گــشــت دریــابــرابــر کـف تـو گـشـت اسـتــاد
گـشـتـه اسـت زمـانـه بـنـده تـواحــــرار شــــدنــــد ز انــــده آزاد
درویـــش ز فـــر تـــو بـــرآســـودبـگذاشت خروش و بـانگ و فریاد
از رای تـو کـس نـشـد فـرامـوشگـیتـی همه هسـت بـر دلت یاد
در خـدمت تـو فلک میان بـسـتاحـسـان تـو طـبـع دهر بـگـشـاد
عـدل تـو ز خـلـق رنگ بـرداشـتوز جــود تــو خـلـق مـال بــنـهـاد
تــو خــســرو روزگـار خــویـشـیدر بــنـد تــو حــاسـد تــو فـرهـاد
فـر تــو نـشـانـده فـتــنـه از دهـردولت چو رهی به پیشت استاد
اقــبـــال تـــو داد داد مــظـــلــومهـرگـز ز تـو کـس نـدیـده بــیـداد
چون موم شدم به دست تو نرموز بــهـر عـدو بــه دســت فـولـاد
خـورشید بـخـیل گشـت پـیشتتـــا مـــادر جـــود مـــر تـــو را زاد
بــــادات بـــقـــا و عـــز و دولـــتویـن عــیـد خــلـیـل فــرخــت زاد
شــادی و ســلــامــتــی و رادیبــا تـو هـمـه سـالـه رایـگـان بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.