ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تهنیت عید و مدح سلطان محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
رســیـد عــیـد و ز مــا مــاه روزه کــرد گــذروداع بــایـد کـردش کـه کـرد رای ســفــر
بـه مـا مـقـدمـه عـید فـر خـجـسـتـه رسـیدبــرانـد روزه فــرخــنـده ســاقـه لـشــکـر
بـرفـت زود ز نـزدیک مـا و نیسـت شـگـفـتکـه زودتــر رود آن چــیـز کـو گـرامـی تــر
مـه صـیـام درخـتــی اسـت بــار او رحــمـتبـه آب زهد تـوان خورد هم ز شاخش بـر
بـــزرگــوار مــهــا و خـــجـــســـتـــه ایــامــاچـه گفـت خـواهی از ما بـه خـالق اکـبـر
نـداشـتـیـم تــو را آنـچـنـان کـه واجـب بــودشدی و ماند حـقت خلق را بـه گردن بـر
حـقت شناخـت که داند چـنانکه هسـت روابـسرت بـرد که داند چـنانکه بـرد بـه سر
امـیـر غـازی مـحـمـود سـیـف دولـت و دیـنخــدایـگـان جــهـانـدار خــســرو صــفــدر
مـظـفـری مـلـکـی کـش مـلـوک روی زمـینهمـی بـبـوسـند از بـندگـی رکـاب بـه زر
سـپـهر خـواسـت که بـاشد مظفر و میمونستاره خواست که باشدش گوهر افسر
از آن سـپـهـر بـر افـراخـت هـمـچـو ایوانـشوز آن سـتـاره فروزنده گشت همچـو گهر
بدان سبب که فلک پاره ای ز همت اوستهـمـی نـگـردد قــادر بــر او قـضــا و قـدر
زمــیـن ز ســم پــی پــیـل کــوه پــیــکــر اوهمی بـلـرزد ز آن سـاخـت کـوه را لـنگـر
وز آن کـه گـوهر بـر افـسـرش همی بـاشـدشده اسـت تـابـش خـورشید دایه گوهر
خــدایـگــانــا آمــد مــه صــیـام و گــذشــتتـو شـادمـانه بـمـان در جـلـالـت و مگـذر
بـه کامگاری و دولت بـه تـخـت ملک نشینبـه شـادمانی و رامش بـسـاط لهو سـیر
گـذاردی حــق روزه چــنـانـکــه واجــب بــودبــه حــاصـل آمـد خــشــنـودی ایـزد داور
خـجـسـتـه بـاشـد شـب قـدرو روز نـو از تـوهر آنچـه کـردی پـذیرفـتـه درگه محـشـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.