ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»چیستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
نــاجــانــور بــدیـع یـکــی شــخــص پــر هـنــرگـه خـامـش اسـت گـاهی گـویا چـو جـانور
نـاجــانـور چــراسـت هـسـتــش چـهـار طـبــعنــاکــرده هــیــچ عــلــت در طــبـــع او اثــر
نـالـه چـرا کـند چـو بـه دل درش هیچ نیسـتور نـالـه مـی کـنـد ز چــه آرد هـمـی بــطـر
افـغـان چــگـونـه کـرد تــوانـد از آنـکـه هـسـتپـیچـیده در گـلوگـه او رشـتـه سـر بـه سـر
خـــنــثـــی اگـــر نــبـــود ز بـــهــر چـــرا بـــودگـــه در کـــنــار مــاده و گــه در کـــنــار نــر
از بــهـر چــیـسـت ویـحــک کـوتــاه قـامـتــشگر هست اصل و نسـبـتـش از سرو غاتـفر
فـربـیسـت او ز بـهـر چـه مـعـنـی هـمـی بـودرگـهای او شـده همـه پـیدا بـه پـوسـت بـر
رگـهـای او بــه ســاعـت گـردد سـریـع نـبــضگـر دسـت بــر رگـانـش تــو بــرنـهـی بــبــر
چـون گل بـه طـبـع و گـردد ازو بـاغ چـون بـهارچون نی به رنگ و آید ازو عیش چون شکر
پـشتـش چو خنچه خنچه و آن خنچه ها همهدربـسـتـه همچـو پـهلـوی مردم بـه یکـدگـر
یک شخـص بـیش نیست بـه دیدار شخـص اوبـا هشت چشم لیکن هر هشت بی بـصر
کی باشدش بصر چو به جای دو دیده هستانـگـشـت وار چـوبـی کـرده بــه چـشـم در
هسـتـش بـسـی زبـان و بـه گـفـتـار مخـتـلفزان هـر کـسـی نـیـابــد از اسـرار او خــبــر
تـر بــاشـد ای شـگـفـت بـه گـفـتـار هـر زبـاناو بـــاز گــنــگ گــردد چــون شــد ز آب تــر
انـدر کــنـار خــفــتــه بــود هـمـچــو کـودکــانلـیکـن گـلـوش بـر کـف و انـدر هـواش سـر
زانـش زننـد تـا بـچـه خـفـتـه سـت پـیش آنکپــیـوسـتــه ایـسـتــاده بــود پــیـش او قـدرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.