ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
وقـت گـل ســوری خــیـز ای نـگـاربـر گل سـوری می سوری بـبـار
بــربــط ســغــدی را گـردن بــگـیـرزخـمـه بـه زیـر و بـم او بـرگـمـار
رشــک هـمـی آیـدم از بــربــطــتتـنـگ مـگـیرش صـنـمـا در کـنـار
دسـت تـو بــر زیـر تـو آمـد هـمـیزآن تـن من گشت چـو زیرت نزار
ای رخ تو چون گل سوری بـه رنگبـا رخ تـو نه گـل سـوری بـه کـار
گر نبود گل چه شود زانکه هستاز گــل ســوری رخ تـــو یــادگــار
روی تــو مـا را هـمـه ســالـه بــودلـالـه خــود روی و گـل کــامـگـار
خـــار بـــود جـــانــا گـــل را مــدامروی تو آن گل که نبـاشدش خار
خیز بـتا دست بـه می زن که میدارد هــمــواره تــرا شــاد خــوار
زآن می نوشین که دو جـانم بـدیگـر شـدی انـدر تـن مـن پــایـدار
آنـکـه بــکـان انـدر هـمـچـون گـهـرمـهـر مـر او را شــده پــروردگــار
آنـــکــــه بــــود در تــــن آزادگــــانبـا همه شادی و طرب دسـتـیار
گـوهـر جــودســت کـه گـردد بــدواز گــهــر مــردم جـــود آشــکــار
گـر نـبــدی خـاصـیـت او بــه جــودجــای نـبــودیـش کـف شـهـریـار
خـسـرو مـحـمـود شـهنـشـاه دهرمـهـر فـروزنـده بــه هـنـگـام بــار
آتــش ســوزنـده بــه هـنـگـام رزممـهـر فـروزنـده بــه هـنـگـام بــار
آن مـلـک عـصــر کـه هـرگـز بــر اوچــرخ فــلــک را نـبــود اخــتــیـار
آنــکــه ازو خـــوار نــگــردد عــزیــزوانکه عزیزست بدو نیست خوار
آنـکــه ازو بــاغ بــهـارســت مـلـککـف زرافـشـانـش چـو ابـر بـهـار
آنکـه سـوارسـت بـه هر دانـشـیهـسـت پـیـاده بــر او هـر سـوار
آنـکـه چـو بــر خـیـزد ابـر سـخـاشدر کـنـد او بـر هـمـه عـالـم نـثـار
سـبــز شـود بــاغ طـرب خــلـق رادر غــم و انــدوه نـمــانـد غــبــار
ای خــرد و جــود و سـخــا یـار تــونیسـت تـو را از مـلـکـان هیچ یار
دولــت تــو دهــر بــگــیـرد هــمــهتو بـه طرب می خور و انده مدار
بــس بــودت دولـت و دیـن راهـبــربـس بـودت فخـر و ظفر پـیشکار
تــا فــلـک از ســیـر نـگـیـرد درنـگبــادی مـانـنـد فــلــک کــامـگــار
شاد بـه تو آنکه بـه تو دوستـستشـاد ز تـو آنکـه تـو را دوسـتـدار
یمـن همـه سـالـه تـو را بـر یمـینیسـر هـمـه روزه تـو را بـر یسـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.