ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش پادشاه و دعوی ترتیب کتابخانه سلطنتی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
جـــهـــان دارا بـــه کـــام جـــهــان دارجـهان جـز بـر سـریر ملـک مـگـذار
چـو نـام تـسـت بـخـت تـو هـمـیـشـهکه هستش جفت سعد چرخ دوار
خــــداونــــدا زبـــــان بـــــنــــده تـــــوبـه شکر تو چو ابـری شد شکربـار
نــگــه کــن تـــا عـــروســـان ثـــنــا راچــگـونـه تــیـز خـواهـد کـرد بــازار
ز خــوبــی بـــوســتــان مــدحــت تــوهمه قـصـر تـو خـواهد کرد فـرخـار
هــزار آوای بـــزمـــت بـــود خـــواهــدکه خـواهد کرد بـزمت را چـو گلزار
بـه جان خواهد ستـودت زانکه جانشتــــو دادی از پــــس یــــزدان دادار
بـه جـان درمـانـده بـود و کـرده بـر ویزمــانــه روز روشــن را شــب تـــار
تــن او ز انــده و تــیــمــار بـــی جــانچــو مـار گــرزه انـدر آهـنـیـن غــار
بـه یک فـرمـان کـه فـرمـانت روان بـادرهـانـیـدش از آن انـدوه و تــیـمــار
همـی گـردد همی در حـضـرت امـروزعــزیــز و ســـرفــراز و نــام بـــردار
همش هر جـشن جـاه و خـلقت شاههـمـش هـر روز عــز خــدمـت بــار
هـمـش تـوقـیـع سـیـم و غـلـه بــودهبــیـاســوده دلـش زانـدوه پــیـکــار
نه زن گـوید کـه بـر تـن نیسـت جـامهنه گوید بـچه بر سر نیست دستار
دعـای شـاه چـون تـسـبــیـح گـویـنـدعـیـال بـی حـد و اطـفـال بـسـیـار
کــنـون ایـن وام هـا مــانــد و نـمــانـدچــو بــر نـقــدی روانـش کـرد ادرار
کـه بـگـذارد بــچـاره یـک یـک ایـن وامبـرون آرد ز پـایش یک یک این خـار
بـــیــارایــد کـــنــون دارالـــکـــتـــب رابــه تــوفـیـق خــدای فــرد جــبــار
ز هـر دارالـکـتــب کـانـدر جـهـانـسـتچنان سازد که بـیش آید بـه مقدار
بــه شــادی بــرجــهـد هـر بــامـدادیبـروبـد خاک هر حجـره بـه رخسار
بــه جـان آن را عـمـارت پــیـش گـیـردکه چـون بـنده نبـاشـد هیچ معمار
دهد هر عـلم را نظـمی کـه هر کـسبــود از عــلــم نـوعــی را خــریـدار
کـنـد مـشـحـون همـه طـاق و رف آنبـه تفسیر و بـه اخبـار و بـه اشعار
گــر ایــن گــفــتـــار او بـــاور نــیــایــدتو را ظاهر شود زین پس بـه کردار
چه مردست آنکه همچون هم نباشدمـر او را در جـهان گـفـتـار و کـردار
قــوی دل گـردد آنـکـه کـانـدریـن بــاببــود تــوقـیـع سـلـطـان جــهـانـدار
هــمــیــشــه تـــا ز دور چــرخ گــردانبـه گیتی شاهی و شادی بـود یار
ز شــاهـی شـاد بــادی زانـکـه امـروزتـویی شاهی و شادی را سـزاوار
تـو بـر تـخـت جـلالت شـاد و شـاهانمیان بـسته بـه پیشت بـنده کردارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.