ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح بهرامشاه و التزام به نام آن پادشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تــا بــرآمــد ز آتــش شــمــشــیـر بــهـرامـی شــرارداد گـیـتـی را فـلـک بـر مـلـک بـهـرامـی قـرار
کـرد بــهـرام افـتــخــار از مـلـک شــه بــهـرام شــاهدر همه مـعـنی کـه بـرتـر دیده از این افـتـخـار
گـشـت مـلـک و عـدل او آبـاد تـا ملـکـسـت و عـدلمـلـک بـهرامـی لـبـاس و عـدل بـهرامی نگـار
پــیـش بــهـرام زمـیـن بــهـرام گــردون بــنـده شــددر زمـانـه بــنـدگــی مـلـک او کــرد افــتــخــار
بـــر فــلــک بـــهــرام گــویــد دولــت بــهــرام شــاههر چـه مقـصـودسـت گیتـی را نهاد اندر کـنار
زآسمان روح الامین گویان به صد شادی که هستبـا ملک بـهرام شـه بـهرام گـردون جـانسـپـار
سـوخــت شـمـشـیـر و جــان بــدسـگـالـان روز رزمزانـکـه بـبـرامـسـت شـمـشـیر تـو را آمـوزگـار
بـــرتــر آمــد مــرتــبـــه بـــهــرام را از مــهــر و مــاهتــا ز نـامـی نـام تـو انـدر جـهـان شـد نـامـدار
در هـمـه مـعـنـی چـو احـمـد بــود بــهـرامـی مـضـااز پــــی صـــدر وزارت کـــرد او را اخـــتــــیـــار
در کــف کـــافـــی او زان خـــامــه بـــهــرام ســـیــرسعد و نحس دوستان و دشمنان شد آشکار
ایـن وزارت را کــه بــهـرامـی اســت تــیـغ طــبــع اواز نـشــاط خــدمـت تــو گـشـت خــرم روزگـار
تـا بـه عـون مـلـک و دیـن بـاشـنـد پـیـش تـخـت تـوهمچـو بـهرام از مضـا هنگـام رأی و وقـت کـار
راویـا تــو مــدح هــای مــلــک بــهــرامــی بــخــوانسـاقـیـا تــو جـام هـای بــزم بــهـرامـی بــیـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.