ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش شاهزاده خسرو ملک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ســپــهـریـســت ایـوان خــســرو مــلــکز دیـدار تــابــان خــسـرو مـلـک
بــــبــــالـــد کـــمـــال و بـــنـــازد شـــرفز دعـوی و بـرهان خـسـرو ملک
نـهـاده جــهـان و فـلـک چــشـم و گـوشبـه ایما و فـرمان خـسـرو ملـک
گــشــاده زبــانـســت و بــســتــه مـیـانجـلالت بـه پـیمان خـسرو ملک
نــبـــشــتـــه مــلــک نــام هــای شــرفبـرو کـرده عـنوان خـسـرو ملـک
ز شـاهـان کـدامـسـت کـامـروز نـیـسـتبـه فرمان و دربـان خـسرو ملک
بــنــازد هـمــی تــاج و تــخــت و نـگــیـنز تـمکین و امکان خـسـرو ملک
سپهرست و ماهست و مهرست و شاهبـه یکجـا در ایوان خـسـرو ملک
جــدایـی نــبــیــنــی چــو بــه بــنــگــریمیان شـرف و آن خـسـرو ملـک
نـــــــیـــــــاســـــــایــــــد از وزن زر و درمشـب و روز وزان خـسـرو مـلـک
بـــرفــت از جــهــان تـــشــنــگــی نــیــازبـه جـود چـو بـاران خسرو ملک
بــــرانــــداخــــت آز و نــــیـــاز جــــهـــانعـطـای فـراوان خــسـرو مـلـک
بــه یـکـبــار هـســتــنـد چــون بــنـگـریـمهمه خلق مهمان خـسرو ملک
زمــانــه بــه رغــبـــت ثــنــاخــوان شــودبـه پـیش ثـناخوان خـسرو ملک
نـکـوشـد کـه خـلـق جــهـان غـرقـه شـددر انعام و احـسان خسرو ملک
ســــزا بــــاشــــد ار وقــــت نـــاوردگـــاهبـود چـرخ میدان خـسـرو مـلـک
نــیــارد فــلــک هــیــچ جـــولــان نــمــودهمی پیش جولان خسرو ملک
نــبـــاشـــد اگــر بـــنــگــری کــوه تـــنــدچـو یک ران یکران خـسـرو ملک
بــــس آســــان آســــان گـــذاره شــــودز پــولـاد پـیـکـان خـسـرو مـلـک
هـمــی تــا جــهـانـســت بــر جــای بــادجـهانبـان نگهبـان خـسـرو ملک
هـــزار آفــــریـــن از جــــهـــان آفــــریـــنشب و روز بـر جان خسرو ملکپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.